ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ภาษาอื่นๆ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

/0₁ 2. พิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ ธาตุ A ธาตุที่มีสถานะแก๊สสีเหลือง อยู่รวมกันเป็นอะตอมคู่ B C D E F ธาตุที่อยู่ในหมู่ที่ทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำ และอยู่ในคาบเดียวกันกับโบรอน ธาตุที่มีเลขอะตอมเท่ากับ 11 ธาตุกึ่งโลหะที่มีเลขอะตอมน้อยที่สุด ธาตุที่มีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาต่ำ และมีฤทธิ์เป็นยาสลบ ธาตุที่นำไปผสมกับสังกะสีแล้วจะกลายเป็นทองเหลือง 2.1 ธาตุใดอยู่ในหมู่เดียวกัน เพราะเหตุใด 2.2 ธาตุใดมีเลขอะตอมน้อยที่สุด เพราะเหตุใด ลักษณะ 2.3 ยกตัวอย่างวิธีการเก็บ ธาตุ C 2.4 ธาตุ F คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ช่วยเขียนคำอ่านให้หน่อยได้มั้ยคะคือหนูกลัวอ่านผิดอ่ะค่ะ;-; ช่วยหนูด้วยนะคะ

What things didn't students use to have? School in Ancient Times In Greece, 2,500 years ago, only the sons of rich people went to school, and they started around the age of seven. Students first learned to read and write syllables and then words, and then they copied famous sayings. They wrote on wax tablets with a stylus, which was like a pen. After they learned to read and write, they used to study Greek poetry and historical works. Music was an important part of their education, and so was physical training. Girls stayed at home with their mothers and learned how to keep the house. In ancient Rome, boys and girls from wealthy families received a bilingual education. They had to study Greek and Latin. Students usually had classes outside, if the weather was good, or in the teacher's house. Teachers used to beat students who didn't pay attention or who were lazy. 2 In ancient China, many children never got a chance to go to school. With the Han dynasty (206 B.C.-220 A.D.), the emperor paid for free education. Only boys were allowed to study. They typically used to start school when they were about six years old, and there was one teacher for the whole school. There weren't any math or science lessons. Students learned to read and write, and they used to memorize pages of the great Chinese philosopher Confucius. His teachings stressed the importance of duty, family, and hard work. Boys used to work very hard to pass the government tests. Students with the highest scores could get a job in the government. Around 500 A.D., girls also began to learn how to read and write in Buddhist temples, which were spreading in China.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ ครูให้เอามาแก้เป็นวิธีทำ แต่คำตอบต้องเป็น1.62กิโลกรัม ยากมากกกกเลยค่ะ ทำมาทั้งห้องได้ศูนย์มาทั้งห้องช่วยหน่อยนะคะ#ขอด่วนๆนะคะ🥲

ยาอมสมุนไพรยี่ห้อหนึ่งเป็นทรงกลม แต่ละเม็ดมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 0.35 เซนติเมตร ชนิดขวดบรรจุยาอม 120 เม็ด ชนิดกล่องบรรจุขวดยาอม 600 ขวด ปริมาตรรวมของ ยาอมสมุนไพรในแต่ละกล่องเท่ากับกี่กิโลกรัม (สูตรการหาปริมาตรของทรงกลมเท่ากับ และ 7 คือ รัศมี) 3.4×10 กําหนด 22 =1.62 กิโลกรัม 4 3 23

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
แผนการเรียน มัธยมปลาย

วิชา เกษตร ม.4 เรื่อง ควมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเห็ดนางฟ้า ใครพอรู้ ช่วยหน่อยนะค่ะ ส่งวันอังคาร

1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก. เห็ดนางรม สายพันธุ์ที่มาจากอินเดีย เรียกชื่อว่า เห็ดแขก ข. สปอร์ของเห็ดนางฟ้า อยู่ในอาหารเด็ด ค. เห็ดนางฟ้า สายพันธุ์ที่มาจากประเทศภูฐาน เรียกชื่อว่า เห็ดนางฟ้าภูฐาน ง. เห็ดนางฟ้าจะมีหมวกดอกแบนๆ เห็ดนางรมจะมีหมวกดอกกลมๆ 2. จากข้อความที่กำหนดให้ต่อไปนี้ 1. หากอากาศหนาวชื้น เห็ดนางฟ้าภูฐานจะให้ผลผลิตมากและยาวนาน 2. เห็ดนางฟ้าภูฐาน คือเห็ดนางรมที่นำมาจากประเทศภูฐาน และพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ 3. เห็ดนางฟ้า พบครั้งแรกที่เมืองแจมมู ประเทศภูฐาน 4. อาจารย์อานนท์ เอื้อตระกูล เป็นผู้รับเชื้อเห็ดนางฟ้า มาจากอินเดีย ข้อความในข้อใดที่กล่าวไว้ถูกต้อง ข้อ 1 ข้อ 3 3. ข้อใด เป็นภาพของเห็ดนางฟ้า ก. ค. ก. ค. 4. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เมื่อถึงเวลาเหมาะสมก็จะงอกดอกเห็ดใหม่ได้ ข. ข้อ 2 ง. ไม่มีข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง ข. ก. เห็ดนางฟ้า มีลักษณะคล้ายเห็ดนางรม ข. เห็ดนางฟ้าคือ เห็ดนางรมที่นำไปเพาะทำเชื้อแบบใหม่บนที่สูง และมีความเย็นมาก ค. เห็ดนางฟ้า เป็นเห็ดเพศเมีย จึงใช้ทุกส่วนของเห็ดมาขยายพันธุ์ได้ ง. เห็ดนางฟ้า จะมีสีนวลขาวกว่าเห็ดนางรมอย่างเห็นได้ชัดเจน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

มีวิธีแยกตัวประกอบง่ายๆมั้ยคะ ช่วยหน่อยค่ะ😭🙇🏻‍♀️

(7) 6x³ + 43x² + 27x - 70 (9) 8x + 46x - 67x + 21 2. จงหาเซตคําตอบของสมการแต่ละข้อ (1) 2x² - 9x + 10 = 0 (3) 2x²-3x² - 7x-6 = 0 OX (8) 8x³ - 46x² - 13x + 6 (10) 12x³ 20x²-x+6 3 (2) xx 5x 3 0 (4) 2x + 7x + 3x = 0

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

เปลี่ยนกราฟa-t เป็นกราฟv-t , s-t เราไม่เข้าใจว่าต้องเปลี่ยนอย่างไงเราทำแล้วเลขโดดมาก เส้นกราฟเป็นแนวไหน ช่วยหน่อยค่ะทำมาหลายรอบแล้วฮือ 😭 🙏🏻

a(m/s²) 3 2 O a (~/3²) 3 2 O 2 ~ st 4 8 10 12 t(s) t(s)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยแก้โจทย์หน่อยค่ะ

คำชี้แจง ให้นักเรียนแสดงวิธีทำให้ถูกต้อง 1. ชายคนหนึ่งขับรถจากบ้านไปทางทิศตะวันออกในแนวเส้นตรง ได้ระยะทาง 16 กิโลเมตร หลังจากนั้นขับรถตรง ไปทางทิศใต้เป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร โดยใช้ระยะทาง 30 นาที ชายคนนี้ขับรถด้วยความเร็วเท่ากับกี่กิโลเมตร/ วิธีทํา ชั่วโมง โจทย์ กําหนดให้.. วาดภาพประกอบ V= หา 1:1:1 S 3 S กระจัด 2 A²+ B S = 24 km. 5= 2 16²³² +8² 256 + 64 √320 5= 16 Km = 30 หล $ = 8 Km

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ ต้องส่งพน.แล้ว🙏🙏

nit Questions 1 DA 1. การงอกขาใหม่ของซาลาแมนเดอร์จัดเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศหรือไม่ อย่างไร 2. เพราะเหตุใดไส้เดือนดินจึงไม่สามารถผสมพันธุ์ในตัวเองได้ ถึงแม้ว่าจะมี 2 เพศ ในตัวเดียวกัน 3. จงอธิบายกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศชายและเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิง ( 4. พิจารณาภาพที่ 1.34 แล้วตอบคําถามต่อไปนี้ คําชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ ก) รูปร่างของสเปิร์มเหมาะสมต่อการทำหน้าที่ ข) อะโครโซมที่ส่วนหัวของสเปิร์มคืออะไร และมี S 4 ภาพที่ 1.34 สเปิร์ม ที่มา : คลังภาพ อจท. 5. พิจารณาภาพที่ 1.35 แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ อย่างไร ความสําคัญอย่างไร 4 ภาพที่ 1.35 การเปลี่ยนแปลง ของเซลล์ไปในแต่ละรอบเดือน ที่มา : คลังภาพ อจท. ก) ลูทิไนซึ่งฮอร์โมนมีผลต่อการเกิดกระบวนการหมายเลขใด อย่างไร ข) หมายเลข 1 และหมายเลข คือโครงสร้างใด มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร ค) หมายเลข 2 คือโครงสร้างใด และมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละรอบเดือนอย่างไร การสืบพันธุ์และ 33 การเจริญเติบโตของสัตว์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยทำหน่อยครับ

. () 1. y = 1 sin e 2 แนมฝึกหัดที่ 13 งนาคา ม แอมพล จ 4. 6 ฟังก์ชั่นต่อไปนี้ Manage 1000 w 3 Sim y = 3 sin 40 2 y = = = /2 0383138 มาแถว บ บอกครบค Janatom 10IEN มากกก บลง ต กลุ่ม 34 COS 30 TA กบ สวย หaan SANJAJUJIG I sin 40 200 ROMANNUANDAON 52 Cos 10 mal MASON ก 2 นอกเหuanya s NINGUNU GINJA PRE il puntenes

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะ ภาษาอังกฤษม.4 ค่ะ เหมือนตัวอย่างเลยค่ะ 🙏🙏🙏

1. ให้เลือก pronoun ให้สอดคล้องกับคำนามที่ขีดเส้นใต้ 2. ทุกข้อ ขีดเส้นใต้คำนาม เขียน N ด้านบน ระบุว่า เป็น 1) Person Animal Thing Place Idea 2) Concret / Abstract 3) Count / Uncount 4) Common /Proper 3. ทุกข้อ วงคำกริยา เขียน V. ด้านบน ระบุว่า เป็น 1) Finite (F) / Non Finite (NF) 2) Helping Verb (H) / Main (M) 3) VI / VT

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
1/753