ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ต้องการคำอ่านคำที่เป็นภาษาอังกฤษค่ะช่วยหน่อยนะคะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกค่ะต้องอ่านภายในอาทิตย์นี้ค่ะขอบคุณร่วงหน้าค่ะ🙏🙏🙏

คําศัพท์ การแกะสลัก (Carving) กลวิธีการพิมพ์ตะแกรงไหม กรรมวิธีพิมพ์ภาพอย่างห (Silk Screen) วิธีการสร้างงานประติมากรรม ให้เป็นรูปที่ต้องการ เช่น พร เครื่องปั้นดินเผา (Ceramic) การหล่อ (Casting) การถ่ายแบบจากงานประ แล้วใช้กลวิธีการหล่อเที รายละเอียดตามต้องการ ผลงานศิลปะที่สร้างขึ้น ตามต้องการ แล้วผ่าน น้ำยาเคลือบก่อนที่จะนำ ค่าของแสงและเงา การลงค่าน้ำหนักความ (Chiaroscuro) จิตรกรรม (Painting) เป็นแม่พิมพ์ ของงาน จิตรกรรม ป งดงาม ผลงานภาพเขียนที่ศิล ทักษะความชำนาญ

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1