ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยเราหน่อยน้าา เรางงไม่เข้าใจเลยอ่า ช่วยเราหน่อย พลีสสส

สัปดาห์ที่ ๕ (๒ - ๗ สิงหาคม ๒๕b๔ ) ทดสอบ หลังเรียน (บทที่๒)วิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ทำลงบนกระดาษ เอ ๔ หรือ กระดาษรายงาน คำสั่ง ให้นักเรียนศึกษาเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ ๑. การวิวิเคราะห์เรื่อง ให้นักเรียนอ่านบทนำเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย แล้วตอบคำถาม ผู้แต่งเรื่อสิลิตตะเลงพ่าย คือ มีลักษณะคำประพันธ์เป็น ประเภท จุดประสงค์ในการแต่งเรื่อง คือ เนื้อหาเรื่อง ให้ความรู้เกี่ยวกับ ๑. การวินิจสาร ให้นักเรียนอ่านเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย แล้วพิจารณา บุคลิกลักษณะ แล้วตัดสิน ชอบ/ไม่ชอบ พร้อมอธิบาย พระเจ้ากรุงหงสาวดีมีบุคลิกลักษณะ ..พฤติกรรมที่นักเรียน เพราะ พระมหาอุปราชามีบุคลิกลักษณะ, .พฤติกรรมที่นักเรียน เพราะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีบุคลิกลักษณะ. ..พฤติกรรมที่นักเรียน เพราะ สมเด็จพระวันรัตวัดป่าแก้ว มีบุคลิกลักษณะ. ..พฤติกรรมที่นักเรียน เพราะ ๓. การวิจารณ์เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย ด้านสังคม มีค่านิยมใดจากเรื่องที่สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม คล้าย / ใกล้เคียงกับคนไทย จงอธิบายมา ๑ เรื่อง สะท้อนเรื่อง ด้านวรรณศิลป์ยกตัวอย่าง การใช้อุปมาโวหาร จนเกิดภาพพจน์และน่าสนใจมา ๑ ตัวอย่าง. ด้านแนวคิด จากเรื่องนักเรียนได้แนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนเรื่องใดบ้าง ๔. การวิพากย์ เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย ปมปัญหาของเรื่องนี้คืออะไร สาเหตุเกิดจากอะไร. ผลกระทบ. ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นประเด็น ทำไมเราต้องรักและหวงแหนแผ่นดินไทย" โดยใช้วิธีเขียนแบบเรียงความ ซึ่ง มี ๓ ส่วนคือ คำนำ เนื้อเรื่อง สรุป ประมาณ ๕ - ๑๐ บรรทัด เกณฑ์การให้คะแนน ๑.การตรงต่อเวลา ๒. ลายมือ ๓. มีความคิดสร้างสรรค์ ๔. ผลงานถูกต้อง

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยเราหน่อยค่ะ ไม่เข้าใจเลยอ่าา ช่วยเราหน่อยน้าา พลีสสส

สัปดาห์ที่ ๕ (๒๗-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ) ทดสอบ หลังเรียน (บทที่๑)วิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ทำลงบนกระดาษ เอ ๔ หรือ กระดาษรายงาน คำสั่งให้นักเรียนศึกษาเรื่อง ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ ๑.การวิวิเคราะห์เรื่อง ให้นักเรียนอ่านบทนำเรื่อง ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี แล้วตอบคำถาม เรื่องร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรีมีลักษณะคำประพันธ์เป็น. เประเภท ผู้แต่งเรื่องร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี คือ จุดประสงค์ในการแต่งเรื่องร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี คือ เนื้อหาร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี ให้ความรู้เกี่ยวกับ ๒.การวินิจสาร เรื่อง ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี สรุปใจความสำคัญเรื่อง ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี กล่าวถึง ข้อคิดที่ได้จากเรื่องคือ ๓.การวิจารณ์ เรื่อง ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี ด้านสังคม สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ค่านิยมของคนไทยเรื่องใด สะท้อนเรื่อง.. ด้านวรรณศิลป์ ผู้เขียนได้ใช้กลวิธีใดในการนำเสนอ ด้านแนวคิด ที่ผู้เขียนได้ให้แนวทางในการประพฤติและปฏิบัติตนอะไรบ้างแก่ผู้อ่าน การวิพากย์ ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นประเด็น "เป็นลูกควรปฏิบัติต่อพ่อแม่อย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้กตัญญู" โดยใช้วิธีเขียนแบบเรียงความ ซึ่งมี ๓ ส่วนคือ คำนำ เนื้อเรื่อ สรุป ประมาณ ๕- ๑๐ บรรทัด เกณฑ์การให้คะแนน ๒๐ คะแนน ๑. การตรงต่อเวลา ๒. ลายมือสวยงามสะอาดเรียบร้อย ๔ คะแนน ๓ คะแนน ๓. มีความคิดสร้างสรรค์ ๔. ถูกต้องของผลงาน (เนื้อหา) ๓ คะแนน ๑0 คะแนน นามสกุล. แลขที่ เชั้น เวิชา

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 4
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยหาคำที่เป็นบาลี แล้วก็สันสกฤตหน่อยค่ะ

แมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่สวยงามเป็นสัตว์ที่มีผู้คนนิยมเลี้ยงกันมากขึ้นทุกปี คง เป็นความชอบส่วนตัวมากกว่าว่าจะเลี้ยงสัตว์อะไรดี หลายคนที่เคยเลี้ยง แมว หรืออาจจะเริ่มเลี้ยงแมวโดยไม่ได้ตั้งใจ เนื่องจากพบว่ามีแมวท้องแก่ มาออกลูกที่บ้าน จำนวนหลายตัว เราคนไทยเป็นชาวพุทธมีความเมตตา ลูกแมวตัวน้อยๆ ยังไม่ลืมตา เดินด้วมเตี้ยม ตัวแดงๆ ใครจะใจร้ายไม่ดู ดำดูแดงได้ลงคอ แม่แมวเหล่านี้ส่วนใหญ่มีสุขภาพไม่ดี ไม่มีบ้านอยู่อาศัย เป็นหลักแหล่ง หรือจะเรียกว่าแมวจรคงไม่ผิด ตัวแม่แมวบางครั้งสุขภาพ ไม่ดี ไม่มีน้ำนม เพราะร่างกายทรุดโทรม หรือออกลูกแล้วไม่เลี้ยง แม่แมว สาว หรือแม้แต่สัตว์ชนิดอื่น ที่มีท้องแรก อาจจะไม่ยอมเลี้ยงลูก เพราะ เลี้ยงลูกไม่เป็น หรือร้ายไปกว่านั้นแม่บางตัวทำร้ายลูกด้วยซ้ำไป อาจเป็น เพราะตอนคลอดแม่แมวรู้สึกเครียดจากความเจ็บปวดจากการคลอดลูก จึง ทำร้ายลูก ฟังดูเหมือนคนโรคจิต หรือไม่มีเหตุผล แน่นอนแมวเป็นสัตว์ ชนิดหนึ่ง มันคงไม่รู้เหตุผลของความเจ็บปวดจากการคลอดลูกหรอก

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาไทย มัธยมปลาย

วรรคไหนคือ สัมผัสสระ วรรคไหนคือ สัมผัสอักษร ช่วยหน่อยค่าาา

ร้อยกรองในอดีต กลุ่มที่ 9 โฉมควรจักฝากฟ้า เกรงเทพไท้ธุรณินทร์ ฝากลมเลือนโจมบิน ลมจะชายชักชำ ฤาดิน ดีภา ลอบกล่ำ บนเล่ว นะแม่ ชอกเนื้อเรียมสงวน (นิราศนรินทร์)

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาไทย มัธยมปลาย

1)ข้อใดใช้คำถามเชิงวาทศิป์(ไม่ต้องการคำตอบ) ก.เราคิดเห็นผิดประหลาดใจ จงบอกไปแต่จริงบัดนี้ ข.เกิดณรงค์สงครามก็เพราะใคร จนเดือนร้อนทั่วไปท... อ่านต่อ

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยถอดคำประพันธ์บทนี้ให้หน่อยนะคะ

ใบงานที่ 2.2 สรุปเนื้อหาและคำศัพท์ เรื่องอิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง ให้นักเรียนสรุปเนื้อหาและเขียนคำศัพท์พร้อมกับบอกความหมายจากเรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง คำชี้แจง (20 คะแนน) กลอนบทละคร เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง บัดนั้น พระโหราราชครูผู้ใหญ่ คลี่ตำรับขับไล่ไปมา รับรสพจนารถภูวไนย เทียบดูชะตาพระทรงยศ ทั้งชั้นโชคโยคยามยาตรา จึงทูลว่าถ้ายกวันพรุ่งนี้ งดอยู่อย่าเสด็จสักเจ็ดวัน ขอพระองค์จงกำหนดงดยาตรา ฟังคำโหราหาฤกษ์ใหม่ อันการยุทธยิงชิงชัย กับโอรสถึงฆาตชันษา พระเคราะห์ขัดฤกษ์พาสารพัน จะเสียชัยไพรีเป็นแม่นมั่น ถ้าพ้นนั้นก็เห็นไม่เป็นไร หนักหน่วงน้ำพระทัยดูให้ดี 1. สรุปเนื้อหาจากกลอนบทละครที่ครูกำหนดให้ข้างต้น เป็นบทร้อยแก้ว (10 คะแนน)

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาไทย มัธยมปลาย

พระกริ้วโกรธนักดังอัคคีแกว่งกระบี่ขี่ขับม้าที่นั่ง ตายระดับกันดังฟอนฟาง เลือดนองท้องช้างเหลวไหล นกแก้วจับแก้วพาที เหมือนแก้วพี่ทั้งสามสั่... อ่านต่อ

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาไทย มัธยมปลาย

เเต่งกาพย์ ยานี 11 เพื่อน 3บท ให้หน่อยครับ เพื่อนผมมันเป็นคนขี้เกียดเเต่พอถึงเวลาส่งงานมันก็ส่งทันทุกทีเเล้วก็วาดรูปเก่งมาก

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ขุนแผนกล่าวตัดพ้อ ทำไมนางวันทองถึงได้กล่าวเช่นนี้ มันทำให้ขุนแผนเจ็บปวด แล้วขุนแผนก็เข้าไปกอดพยามจูบแต่นางวันทองไม่ยินยอม ไม่คล้อยตาม แต่... อ่านต่อ

นิจจาใจเจ้าจะให้พี่เจ็บจิต ดังเอากริชแกระกรีดในอกผัว เกรงผิดคิดบาปจึงหลาบกลัว พี่นี่ชั่วเพราะหมิ่นประมาทความ อื่นไกลไหนพี่จะละเล่า นี่เจ้าว่าดอกจะยั้งไว้ฟังห้าม ะ ๆ ขy เสียแรงมาว่าวอนจงผ่อนตาม อย่าหวงห้ามเสน่หาให้ช้าวัน ว่าพลางคลึงเคล้าเข้าแนบข้าง จูบพลางทางปลอบประโลมขวัญ ก่ายกอดสอดเกี่ยวพัลวัน วันทองกั้นกีดไว้ไม่ตามใจ พลิกผลักชักชวนให้ชื่นจิต เบือนบิดแบ่งรักหาร่วมไม่ สยดสยองพองเสียวแสยงใจ พระพายพัดมาลัยตลบลอย แมลงภู่เฝ้าเคล้าไม้ในไพรชัฏ ไม่เบิกบานก้านกลัดเกสรสร้อย บันดาลคงคาทิพย์กระปริบกระปรอย พรมพร้อยท้องฟ้านภาลัย อสนีครื้นครั่นสนั่นก้อง น้ำฟ้าหาต้องดอกไม้ไม่ กระเซ็นรอบขอบสระสมุทรไท หวิวใจแล้วก็หลับกับเตียงนอน

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1