ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาไทย มัธยมต้น

ตอบอะไรครับ 2,หรือ 4 ครับ

ความแบตตาเป็นคุณธรรมสำคัญในการชำรงสังคม การใช้ปัญญาคิดใคร่ครวญเหตุการณ์ต่างๆ ย่อมนำไปสู่ความสำเร็จ ่จักสอบกาษาไทย บ.ตัน (พ.1-2.3) 353 ารรณคดี บ สระอภัยมณีดอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ เสนอข้อคิดหลายประการยกเว้นข้อใด อวามทฐิบานะเป็นหนทางแห่งความพ่ายแพ้ แร้กกขาครากฐานจากไจจริงย่อมไม่ยั่งยืนนาน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาไทย มัธยมต้น

ข้อสุดท้าย ตอบ 1 หรือ 2 ครับ

350 สรุปเข้ม ลุยโจทย์ข้อสอบภาษาไทย ม.ต้น (ม.1-2-3) แบบทดสอบเรื่อง พระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสง องเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (จำนวน 20 ข้อ) 1 พระสุนทรโวหาร (ภู่) มีชีวิตรุ่งเรืองในการรับราชการมากที่สุดในสมัยใด 1. รัชกาลที่ 1 2. รัชกาลที่ 2 4. รัชกาลที่ 4 3. รัชกาลที่ 3 3. เรื่องพระอภัยมณีแต่งด้วยคำประพันธ์ชนิดใด 2. กลอนเพลงยาว 1. กลอนบทละคร 3. กลอนนิทาน 4. กลอนนิราศ 3. ลักษณะทางวรรณศิลป์ในการประพันธ์ของสุนทรภู่เป็นอย่างไร 1. ใช้คำเปรียบเทียบ 2. การเล่นคำพ้อง 3. ความหมายลึกซึ้ง 4. การเล่นสัมผัสแพรวพราว 4. ข้อใดเป็นจุดประสงค์สำคัญที่กวีแต่งเรื่องพระอภัยมณี 1. เพื่อขายเลี้ยงชีพ เพื่อให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิต 2. เพื่อแสดงฝีมือทางวรรณศิลป์ 3 4. เพื่อประชันฝีมือในการแต่ง 5. พระอภัยมณีไปอยู่กับนางผีเสื้อได้อย่างไร 1 พระอภัยมณีหลงทางในขณะเดินทางกลับเมือง 2. พรอภัยมณีเรือแเตกกลางทะเล 3. พระอภัยมณีถูกนางผีเสื้อจับตัวมา 4 พรอภัยมณีรักนางผีเสื้อ 6. เพราะเหตุใดพระอภัยบณีจึงไม่หนีนางผีเสื้อ 1 เพราะกลัวนางผีเสื้อเสียใจ 3 เพราะห่วงสิ้นสมุทร 2. เพราะเกรงว่านางผีเสื้อจะฆ่าพระองค์ 4. เพราะไม่รู้จะหนีไปที่ไหน 7 เหตุใดสินสมุทรจึงผูกพันกับพระอภัยมณีมาก 1. เพราะนางผีเสื้อไม่เลี้ยงดู 3 เพราะนางผีเสื้อไม่ชอบเด็ก 2 เพราะพระอภัยมณีเลี้ยงดูสินสมุทร 3. เพราะพระอภัยมณีมีคุณธรรมสูง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 2
ภาษาไทย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ

๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จุดประสงค์ มีความรู้ ความเข้าใจการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี เรื่อง อิศรญาณภาษิต คำชี้แจง ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าของอิศรญาณภาษิต ในด้านเนื้อหา ด้านวรรณศิลป์ ด้านสังคมวัฒนธรรม โดยสรุปเป็นแผนภาพความคิดลงในกระดาษร้อยปอนด์ 2. ใน้ตวาวสกคัญ ด้านเนื้อหา ด้านสังคมและวัฒนธรรม คุณค่าในอิศรญาณภาษิต ด้านวรรณศิลป์ การนำไปใช้ คุณค่า 1. การหำคา

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาไทย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ🥺 ใครพอมีเฉลยไหมคะ

วิชาภาษาไทยพื้นฐาน(ท๒๓๑๐๑) สอนโดยครูประทุมเมศ ช่วงชิต ใบงานที่ ๒ ภาคเรียนที่ 9 เรื่อง ระดับภาษา ระดับชั้น ม.) ชื่อ. เนามสกุล.. ะ เชั้น. เลขที่ คำชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ประโยคที่กำหนดให้ต่อไปนี้ว่า ใช้ระดับภาษาถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด และแก้ไขให้ถูกต้อง "ผมใคร่เรียนให้ทุกท่านทราบว่า ผมไม่มีกะตังค์เลยสักแดงเดียว หนี้ที่ติดขอผัดผ่อนไปก่อนนะโว้ย" (พูดกับเพื่อนร่วมงาน) รู้ส่ว 1. ๒ "จำคอยคุณปู่อยู่เป็นนมเป็นนาน ไม่เห็นออกมาซักที จำเลยไปเล่นกับน้องหนึ่งที่อยู่ข้างบ้านคุณปู่อย่าหงุดหงิดไปเลยนะ" (หลานสาวพูดกับคุณปู) ๓"ในวาระวันขึ้นปีใหม่ อิ้งขออวยพรให้คุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขมากๆ อายุมั่นขวัญยืน อย่าเจ็บ อย่าจนนะคะ" (ลูกสาวพูดกับคุณพ่อ) ๔. "พร รายงานการประชุมที่เธอต้องการ เราวางไว้ให้บนโต๊ะแล้วนะจ๊ะ" (ลูกน้องคุยกับหัวหน้างานซึ่ง เป็นเพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัย ในสถานการณ์นี้มีผู้ร่วมงานคนอื่นร่วมอยู่ด้วย) ๕."ไม่เห็นจะยากเลย สมัยนี้ใคร ๆ เค้าก็เล่น Facebook กันเป็นหมดแล้วนะจารย์ เดี๋ยวหนูสอนให้ ก็ได้" (ครูฝึกสอนพูดกับอาจารย์)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาไทย มัธยมต้น

ภาษาไทยระดับชั้นม.3เรื่องวิเคราะห์ประโยคว่าเป็นประโยคความความชนิดใด

๑.๘ เมื่อพ่อและแม่มาถึงโรงเรียน ฉันและน้องก็รีบไปหิ้วกระเป๋ามาขึ้นรถทันที คนที่มีน้ำใจและคนที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมย่อมได้รับคำชมเชยจากสังคมรอบข้าง ๑.๑๐ เขาไม่ชอบเด็กที่ไม่มีสัมมาคารวะเพราะมีพฤติกรรมแข็งกระด้างจนต้องตักเตือนอยู่เสมอ ให้นักเรียนนำตัวอักษรหน้าข้อที่นักเรียนเลือกไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง (๑๐ คะแนน) ก. ประโยคความเดียว ข. ประโยคความรวมที่มีเนื้อความคล้อยตามกัน ค. ประโยคความรวมที่มีเนื้อความขัดแย้งกัน ง. ประโยคความรวมที่มีเนื้อความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง จ. ประโยคความซ้อนที่มีเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลกัน ฉ. ประโยคความซ้อนที่อนุประโยคทำหน้าที่เหมือนคำนาม ช. ประโยคความซ้อนที่อนุประโยคทำหน้าที่ขยายคำนาม ซ. ประโยคความซ้อนที่อนุประโยคทำหน้าที่ขยายคำกริยาหรือคำวิเศษณ์ ๒.๑ เจ้าคุณต้องเข้าใจว่าผมก็รักชีวิตของผมเหมือนกัน ๒.๒ ใต้เท้าโปรดบอกให้ผมทราบด้วยนะครับ ๒.๓ การที่ผมทำอย่างครั้งก่อนนะ ผลที่ได้มันไม่มีน้ำหนัก ๒.๔ ฉันสาบานได้เทียว่าฉันจะไม่แตะต้องสิ่งของอะไร ๒.๕ ผมพยายามหางานทำทางเสมียนบาญชี ท่านเคยกลับจากออฟฟิศราวบ่าย ๕ โมงทุกวัน ๒.๗ ผมมีความผิดที่ทิ้งแม่ลออไปเสียนาน ๒.๘ ผมไม่จำเป็นที่จะต้องฝากแม่ลออแก่เจ้าคุณ ๒.๖ ๒.๙ ฉันจะทำตามแกประสงค์ ๒.๑๐ นายลำนันเป็นคนอายุราว ๔๐ แต่หน้าตาแก่ ภาษาไทย N 7

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมต้น

ทำยังไงคะ

ใบงานที่ ๓ หน่วยที่ ๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน โรงเรียน เรื่อง พฤติกรรมและผลของพฤติกรรมระบบคิดฐานสิบ ในระดับประเทศ อำเภอ. ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/.เละ นามสกุล คำชี้แจง : ใหนักเรียนเลือกขาวสาร 1 ขาวสารพร้อมติดรูป เละเขียนวิเคราะห์ตามหัวขอต่อไปนี้ ติดรูปข่าว ประเด็นการวิเคราะห์ ๑.) ข่าวหรือเหตุการณ์ที่นักเรียนนำมาส่งผลกระทบต่อใครบ้าง ๒.) นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อข่าวหรือเหตุการณ์ที่นำมา

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

ใบงานที่ ๒ หนุ่วยที่ ๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมย โรงเรียน. . อำเภอ . . จังหวัด.. เรื่อง การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม โดยใช้ระบบคิดฐานสอง ภาคเรียนที่ ชื่อ ปีการศึกษา.. เนามสกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/.เลขที่ คำชี้แจง : ให้นักเรียนอ่านเหตุการณ์พร้อมเขียนอธิบายการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยใช้ระ ฐานสอง ลงในช่องว่างที่กำหนดให้ 1.) โรงเรียนแห่งหนึ่ง นักเรียน ป.5 กำลังดื่มนมโรงเรียนมีนักเรียนคนหนึ่ง มองดูที่กล่องนมแล้วพูดวา"นมหมดอายุแ 2.) โรงเรียนแห่งหนึ่ง นักเรียน ป.5 กลุ่มหนึ่งเดินผ่านห้องน้อง ป.๔ ที่กำลังนั่งทำสอบกันอยู่ในห้องสอบและเห็นรุ่น ป.4 กำลังลอกข้อสอบกันอยู่ 3.) สี่แยกไฟแดงหน้าโรงเรียน ขณะที่นักเร็ียนกลุ่มหนึ่งกำลังเดินข้ามถนน ตรงทางมาลายเพื่อไปโรงเรียน ได้เหลือบไปน้ รถยนต์ค้นหนึ่งฝ่าไฟแดงจนทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรถยนต์คันนั้น นักเรียนกลุ่มนี้จึงสังเกตเห็นและพบว่า คนที่ัก รถยนต์ฝ่าไฟแดงกำลังยื่นเงินให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0