วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ทำยังไงคะ

เ 3 | คลื่นและแสง บังสือรี น % ๆ : ส หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ล ขั่แผ่นสีได้ เ” 2 ัดเจ ะงสีของแสงเพอหาตําแทน4ขบิว 4 ' ดังภาพ เขียนแผนภาพ34 าดเห 1. ถ้าวางเทียนไขไว้หน้ากระจกเงาเว้าและกระจกเงานูน เม ัดเจ1 และลักษณะภาพของเทียนไขได้อย่างไร อาหารีไ 1 1 9 1 ๓ ส สวนชา ฉาท ๐.ๆ.ช. บ4๕ ป ด ฆา ลาก ภาพจากกระจกเงานูนเป็นภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุเสมอทําให้มองให้เห็นเป็นบริเวณกว้างขืนจ “ มาใช้ประโยชน์โดยนํากระจกเงาบูนมาติดในรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อดูภาพด้านหลังและด้านข้างของตัวรถ หรือ 1 . ม ขบ ภาพในร้านค้า นอกจากนียังติดตังกระจกเงานูนบริเวณทางแยก เพื่อช่วยให้มองเห็นรถยนต์ที่วิ่งสวนทาง77 =: ดังภาพ 3.29 ว (๕๐ : ห- ธิ ศุ “0 - 1ไไ๕โเ๕เ๒๓๒ - 5“
คลื่นและแสง ม.3 วิทยาศาสตร์

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!