สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยเราหน่อยนะคะเทอ
ขอบคุณล่วงหน้านะคะ😊💗

๑๐๐๐ 6 กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการเรียนรู้ เ ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพุทธประวัติ ศาสนิกชนตัวอย่างคืออะไร เพราะเหตุใดพระ ะพุทธเจ้าจึงทรงเลือกแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจ9 มสําคัญต่อพุทธศาสนิกชนอย่างไร ข ะเขมาเถรี่ นักเรียนได้ แง่คิดอะ ะไรบ้าง พระพุทธรูปมีความ จากการศึกษาประวัติชีวิตของพระ ดได้จากการศึกษาเรื่องนันทิวิสาลชาดกและสุวัณณหังสชาด| นักเรียนสามารถนําข้อคิดที ไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างไร ครเปิด ง00 เกี่ยวกั: พุท ต ป โ รู เกียวกับ ธประวัติ ตอนแสดงปรฐมเทศนาและ เละเอวาท- กิจกรรมที ปาฏิโมกข์ให้ าฏูเมกข ๑ ม ห้นักเรียนดู ด จากนั้นช่วยกันอภิปรายแ ะ ร่ที่ได้รับความยาว ๑ หน้ากระดา๒ ส่+ ละเขียนสรุปความ ฒ เนธาต 0

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!