สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ทวีปอเมริกาใต้
ลักษณะภูมิประเทศข้อใดที่ครอบคลุมพื้นที่ถึง 1 ใน 3 ของทวีป
ก.ที่สูงบราซิล ข.ที่สูงกายอานา
ค.เทือกเขาแอนดีส ง.ที่ราบลุ่มแม่น้ำแอมะซอน

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!