วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

แง มีใครพอจะสรุปเรื่ององค์ประกอบของสารละลาย ม.2ได้ไหมงับ เค้าค่อนข้างงง

องค์ประกอบสารละลาย วิทย์ ม.2

คำตอบ

📌สารละลาย
•สารเนื้อเดียวที่ไม่บริสุทธิ์ เกิดจากสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมารวมกัน

✏สารละลายประกอบด้วย
-ตัวละลาย(น้อย)
-ตัวทำละลาย(มาก)
✏สารละลายเป็นได้ทั้ง3สถานะ!!!
×ของแข็ง เหลว แก๊ส✨
✏ปัจจัยในการละลายได้☃
1.ปริมาณ
2.สถานะ

📌สารละลายอิ่มตัว(Saturated solution)
•ตัวทำละลายไม่สามารถทำอะไรได้อีกแล้ว
•ถ้าอยากให้ละลายได้อีกต้องเพิ่มอุณหภูมิ(สามารถละลายได้เร็วขึ้น&มากขึ้น)

📌สูตร
•ร้อยละของตัวถูกละลายมี 3 แบบ
1.มวล/มวล×100
2.ปริมาตร/ปริมาตร×100
3.มวล/ปริมาตร×100

📍สาระสำคัญ!!!
➡อุณหภูมิมีผลต่อการละลายได้ของของแข็ง&ของเหลว
➡ความดันมีผลต่อการละลายของแก๊ส
➡อุณหภูมิเพิ่มขึ้นสภาพการละลายได้ของแก๊สจะลดลง
➡ปริมาณ&อุณหภูมิสำคัญ!!!!

หวังว่าเธอคงจะเข้าใจนะ✨ สู้ๆนะ

ผู้เยี่ยมชม

โอ้ยแง ขอบคุณมากๆค่า พน.สอบแล้วฮือ
ถ้าตัวเองก็อยู่ช่วงสอบเหมือนกันก็ไฟท์ติ้งคับ!✌🏻💥

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!