สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ของทวีปยุโรปเป็นภัยพิบัติค้าบช่วยหน่อย

ลั ภัยที่เกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่หนาวจัด ณะ ภํากว่า 15 องศาเซลเซียส และลดลงอย่างต่อเนื่อง อุณหภูมิตํากว่

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!