ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ทำยังไงค่ะ รบกวนหน่อยนะคะ 🙏🙏🙏

ง “- ไม้ท อ๐มเสก'« รถกธ อน๑ อท «ท6 6 โห้ท ๐รก หอน ๒น อ ถีอเทอท7 - ง 34- โผก7 อร๓ อบอ |เกะ 200 เจแอร? 3. ไฟท ออนเดก อรธทท "อร2ท +ทธ ๐นอ๒๐ลกซ์ ? ทร เกอนร๕# เมส4 4100 6101 ๕๐ ผูอ ขอ พอทห 40 ] ร«ลหดน่ ยจ (พกอ อก [ๆ9ทสอ ”ก@ "๐๐๓ แลร «00 ผล1 รอ ศิกย เทร เตทพ ฮูเฮห65. ผลดรฯ ๒ วกร กอแรด พลร 509 เต่ «9 ท่6@ 0 1 ตแผเต่ต ทอ« นด
เก แม (3๒0 ) ดน[ (ต๒๐
-- 6ไหอด (ลททฑ์๕), ลทส์ ฝ่า6ท ใช้กท 10 กิกเรท . 3. 7๐ ณ์51 ลพณ์1 ------------ (6่651อกภ) ร๕ห๕ก ทอนร6ร ยท 8ิระอไฮตล ร [21๕ ทอ๐ ---------- (5แยม1) พ๐ๆ ไท ล ๕ทนทอท 1จอ (พอภะ) อก เท๐ 6ทนทอท พทอก ท๕ (ส๒). - 4- 1 25! ภาอทฝ้า 2 อลท1: 1๐5๒๕๓ -----(650206) หกํา๐ ฝ๒ อณัณะ 7รสเ (ม่๓๐) ไกรทท 10 ท์รอท. 1 ลแอก ป่าอ6ท 0 (๐๐5) ทหท ลออโก ลตรอั ยัท์ร ต์ทฑทฑ6 ฝ่า๕,/ ------ (!0๐6) กไทฑ นอ จๆฟหอน1 จก*+ ถูแดไฟไอถา ' ผู 5- ไท๊กไกว"5 ๐๐เ๒ล11 เอลทา พ/๕๒ ใน๑1 ไลร1 แน ล0 3 ฟิ๒1 ----- (หกัด) ส๒ ---- (1056), น! เท ฝ่า6 ๑ท๕ (ทอง ธฆเทย 9 4 ธ0ล15 !๐ 2 6. 7๐๓ ไ1 อกทงท 4 เจ 4 (5โท8 ) แทส ฆ้นททร ฉภข่า ข่า6 136ล66. /เกิเด! ฟ่าล1 ไท6 507185 หคฝ่าอน! ฝ่า6 ไ3๕ป่66. 1ไจโอ อ๓ ให้เร่: (ไกอลท ง//- ----'0ใจ) อก ตณะ ------ (๒๒๐0๓4) จะง๓ --------- (0ิ0อม๐) ล กอง เณ๕ (8001)) ใน่เท. : 3@ อห6แห่ทฎ จลร 6ู6เท่เภ) ด่ลกไเอก. โท6 แพ1! 1ปไปเร (ในพรร/) เตต6 ลปิตะ พลณ์, 1

คำตอบ

#
1.i don’t have enough money
2.she don’t have enough strength
3.He is not tall enough
4.The dress is not big enough for her
5.She is not fast enough compare to the mouse

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!