สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยครับ ใครตอบข้อไหนได้ช่วยบอกคำตอบหน่อยนะครับ

ม2) | ใบงานที่ 7.2 การเผยแผ่ฯ คําขี้แจง ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปบี้ | ลั: ฮ่ ส5 ถีอบหรือวิธี ล้ายคลึงกันอย่างไร 1, การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษและเยอรมนี มีลักษณะเหมือนหรือวิธีการคล้ายคลึงกันอย่ เอน ปรรเคดจงคฉง 49 ตี 1โ- 2999 ลยสเปนเซอร์ อาร์ถี 2 วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศฝรั่งเศส รัสเซีย และเนเธอร์แลนด์ มีความคล้ายคลึงกันอย่างไร และผลที่ได้รับ เป็นอย่างไร
แตกต่างกัน | 4. วิธีการ 1 ผู เผยแผ่และการนับถึ ะการนับถ่อพระพุ * พุทธศาสนาในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ มีความคล้ายคลึงกันแตะแ อย่างไรบ้าง ออองออศัสต์ตผลคุแคอจมจอจอ4ด*ล994

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!