สังคมศึกษา
มัธยมต้น

เราทำถูกมั้ยคะ🙏🏻🥺✨

การเปรียบเทียบเวลาของโลก กรุง เทพโซน เวลามาตรฐาน 105 องศาตะวันออก ลอนดอนโซนเวลามาตรฐาน 0 องศา . . สูตรการคิด = เวลามาตรฐานกรุงเทพ % เวลามาตรฐานล่อนดอน 15 นาที : =105 - 0 =7 |[ อยู่องศาตะวันตกช้ากว่า จึงเป็น - 7 ) 15 เวลาปัจจุบันกรุงเทพ -7 = 9-7 แ ก๐ ลอนดอนจึงเป็นเวลา 02.00 น. กรุงเทพมหานครเป็นวันอังคาร เวลา 12.00 น. ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ จะเป็นวันและเวลาใด กรุงเทพ ฯ อยู่ในโซนเวลามาตรฐาน 105 องศาตะวันออก นิวซีแลนด์ อยู่ในโซนเวลามาตรฐาน 174 องศาต ะวันออก = 1.0@ก8ก6รูกนกรงเทจง % เฉณ์5ท6า๑จุกณิเรัเฉนส์ง 1 060ตกตุชรินออกโลรกด๊รฝี้เ 60
ภูมิศาสตร์

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!