คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยคิดหน่อยค่ะ คิดไม่ออกกับโจทย์แบบนี้เลยยน

5ล ง 9 ชื่อ เอแอออ๑๐๐๐๐๐๐๐๐ง๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ เลขที่ จอ๑๑ออ๑๑๐๐๐๐ ขั้น ม3 1?. พิจารณาจ้าน- : านเต็มหั้งหมดซี่ เกิน 13 งหมดที่เขียนได้ใ จงหาว่าจํ : ติเนรูปผลคูณ ๑ > ๒ โด จ๊ ค่าไม่น้อยกว่ านวนเต็มดังกล่าว เหังคกงบท 9 ยที่ อ และ 0 เป็นจํานวนเต็มที่มีค่าไม่น้อยกว่า 3 แต่ไม่ ารด้วย 6 ลงตัว นน ร ง , «| ๑ 7 7 8 ซา ล และ 9 เป็นจํานวนเต้ดที่ทําให้ 2 [3๕ - 3» - [2« - (% - 5ว]ิ1 + 2(3» - 42) = ๓ม4+ ย9 โดยที่ « และ เป็นจํานวนจริงใดๆ จงหาค่า ล % ๒ =. บ, จ 8 = 20 19. พิจารณาจํานวนเต็ม >% และ ” ซึ่ง / = 4% +200 ถ้า ? อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างตําและมีค่าประมาณเป็นจํานวนเต็ม % ง ง ๕, ซ่ เท่ากับ 11 จงหาค่าทีมากทีสุดของ >+/
อสมการ อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สมการ ม.3 onet

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!