ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่า

ญี่ เร่องพัง ล ใบงานที่ เรื่องพัฒนาการค้านเศรษฐกิจ จ้าขึ้ง ให้จักเรีตบคธิจาตเลี่ผาถ้า จัสิ ฉีบที่6 คําสัง ให้นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับพระคลังสินค้าตามประเด็นที่กําหนด บทบาท หน้าที่ พระคลังสินค้า ผลต่อเศรษฐกิจสมัยอยุธยา สีซี้ญีหรร้าที่, ะ 1. เสนาบดีที่มีหน้าที่ดูแลพระคลังสินค้าคือ022222222๑๑๓ณีิศักตินาไร้ จังสิทเฮ้าฉั้งลื้ง!ใบรัชสบ์ 2. พระคลังสินค้าตั้งขึ้นในรัชสมัย. สิกเด้าฉาวิดใดที่พัคต้าต่างณาลิตั, ก้า = 3. สินค้าชนิดใดที่พ่อค้าต่างชาติต้องขายให้กับพระคลังสินค้า. » " # 4 สินค้าชนิดใดที่ราษฎรในอาณาจักรต้องนํามาขายให้กับพระคลังสินค้า. 5. ระบบพระคลังสินค้ามีผลกระทบโดยตรงต่อพ่อค้าต่างชาติ คือ.. 6. ข้อดีของการมีพระคลังสินค้า. 7. สินค้าที่อยุธยานําเข้าคือ.. สินค้าส่งออกของอยุธยาคือ.. 8.การค้าแบบบรรณาการคือ.

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!