วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

อธิบายลักษณะทางกายภาพของหินกักเก็บปิโตรเลียมและหินปิดกั้นปิโตร
เลียมให้หน่อยค่ะ

ร ๑ ง ส 4 ว ดฉี่ฑา ตลิกซณยจคจจดคพกกลด(เชโนไดเด็น์ในโฉเนม งและ ๑ถา ห 0 -------

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!