สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยด้วยเด้อจ้า 🙏🙏

' การเปรียบเทียบเวลาของโลก ตัวอย่างการเปรียบเทียบเวลาโลก ' กรุงเทพ ฯ กับ ลอนดอน ที่กรุงเทพเป็นวันจันทร์ เวลา 09.00 น. กรุงเทพโซนเวลามาตรฐาน 105 องศาตะวันออก ลอนดอนโซนเวลามาตรฐาน 0 องศา สูตรการคิด = เวลามาตรฐานกรุงเทพ % เวลามาตรฐานลอนดอน 15 นาที = 0 0 7 อยู่องศาตะวันตกช้ากว่า จึงเป็น - 7 19 เวลาปัจจุบันกรุงเทพ - 7 = 9-7 0 ลอนดอนจึงเป็นเวลา 02.00 น. กรุงเทพมหานครเป็นวันอังคาร เวลา 12.00 น. ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ จะเป็นวันและเวลาใด กรุงเทพ ฯ อยู่ในโซนเวลามาตรฐาน .105 องศาตะวันออก 0] นิวซีแลนด์ อยู่ในโซนเวลามาตรฐาน 174 องศาตะวันออก

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!