ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยฮับ ของคุณมากคร้าบ 🙏🙏

5 ๓ม เณ ร 0' 0 5 ฟ 6 ร97 ' 7 0ฝ0 ย 12 9 - 10 0๐เทพเ(6ไอ6 ไท6 รอทไอท665 หะไป้ท ให6 60เ๓861 11 รนธ์[อ6๐ ฉะ 0อ๕ ฏเอทอนทรธ., % หร ไอ คือต์10 [5 ไฟอไ[มอ. 12 โอทา ไร ล ทแ6ธ 00ห. !.ธไร ไลฟ์« 10 2....,,...., . โทไร [ร ทธไอท ธน| สทค !ทสพ/. ..........., ลโธ ททห 1ท้อทค่ร, 5หไท[ส [5 รโ%ไออท. !.00ผ ล22.น.เนะ. โท15 15 อ อท. - ไร โอนี่. ใกิลไรท สทส์ ให่[ไรท ล6 ทาห ส่อสุร. ......,...,. ลโธ โห6 ทูด85 0ไฝ. โพโร 15 !หลทผ่ท สทน์่ ทธ ไร ไธ!พ6 ..,........, ส16 ไฮล6๐ทอร. ให่ท ทลททล [ร รลทสู่ทส. .......,..,, ลทท 5๒ลทเรท. ไทท1ร 15 ธ ไลยู. .....,....., [5 ยุหธ6ลท, 5นรลททล [5 |ไลน์ลท. ......,,.,.., |ร โหอทา เจิอทาล. ศิ 5 68 ชร อ6 โทร ทอร6ร สทอ ๒06ลบป้ห็น!. !.00น6 ล1 ...... 8 ไทอทา 8 งอน 0 1 /เหธ หอน ชิท์พรท? อธร, ..,....., . ค ทฑท 8 | รทท 0 หูอน ลธฮ 2๐6๐๓ [5 7สน!0 กอทา? !ใลไห. 8 พท๐ 8 เท6๒ เ(0 "พพทอท [สนเล ฮทส์ 5เธงอ ........, โหอทฑา ไท6 ปรส์. ค ๒ 8 ล๓ 0 รท 5รลท ค ตอ จ 4 [5ท 8 อท ท0[ 0 ลเฮท ใหท ทลทฑาธ ไร วนลท. | ... 8 ล๒ 8 ลอทา ผูทลเร ไท[5? |ปร ...,.... 6ธุสรอท. 8 อท 8 !ทอ (๓ ล ไท1ร |ร /เทตห ลหยี่ ษิดท. ....... 8๒ธ ทาท ห0ป้า6ร. 4 ปอ 8 พอ 0 โทลง ทกทอ ตลท|ไ๒๒ แลสู่. # ล๒ 8 [5 0 ลทา ขนไล [ร5 ทอเพ. ! อ0ร ไล4ไอ ป. 4 ไทลทา 8 ทล 0 กทเท ห่ไอ กิง6 รอทไอท6อร ใท หอนะ ทอใอ9๒006. ปรอ [ทอรอ เอส่ร. % % ลฑ เทลไทร 8. 107 1ร 1รท แทท 1โทเดทย่ - ก โฉบรร!ลท ร ลทอท) สทลพไทย 8 ฉลเท'ัทย 1โอ๐10ล[| .

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!