วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ตอบยังไงหรอคะ?

ลักษณะเป็นก้อนในนํา ทีอุณหภูมิ 20 องศาเซลยี๒ นักเรียนกลุ่มหนึ่งทดลองละลายเกลือโซเดียมคลอไรด์ทีมีลัก ม ในนํา 100 กรัม ถ้าเปลี่ยนการทดลองตามเือน่, ความดัน 1 บรรยากาศ พบว่ามีสภาพละลายได้ 36 กรัม ดังต่อไปนี่ ซ่ %# ฆ ง ฆ ๕ซ่ บ การทดลองชุดที่ 1 ใช้เกลือโซเดียมคลอไรด์ที่เป็นผง แทนโซเดียมคลอไรด์ที่เป็นก้อน ซ่ บ = 6= = การทดลองชุดที่ 2 ใช้อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส แทนอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ซ่ ย/ ๑7 ๑ การทดลองชุดท 3 ใช้ความดัน 2 บรรยากาศ แทนความตัน 1 บรรยากาศ ม ส ฆ จ่ 1 สภาพละลายได้ของเกลือโซเดียมคลอไรด์ในการทดลองชุดที่ 1-3 จะมีผลเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบ ย อะ2 2 อ ย การทดลองครั้งแรกที่เกลือโซเดียมคลอไรด์มีสภาพละลายได้ 36 กรัม ในนํา 100 กรัม *
สารละลาย

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!