วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ🙂

ซู้แจง : ให้นักเรียนระบุปริมาณตัวละลายเนสารละลายเนหน่วยความเข้มขนเปนร้อยละโดยปริมาตรต่อปริม ,มวลต่อมวลและโดยมวลต่อปริมาตร แล้วแสดงวิธีการค้านวณให้ชัดเจน (ข้อละ 5 คะแนน) : จัาฆ ขุปม 5 ย สซ่ บ มบ น จุทย์ที่ 1 : นําสัมสายซูเป็นสารละลายของกรดน่าสัมกับนํา ถ้าต้องการนําสัมสายซูทีมีความเข้มขันร้อยละ 5 - ย จ 0 5 ย 42 โดยปริมาตรต่อปริมาตรจํานวน 20 ลิตร จะต้องใช้กรดนําสัมกี่ลิตร* ซากบล 6 น้าสัมสายชู 20 ลิตร เท่ากับนําสัมสายซู...... งนั้น นําสัมสายซู....... ---ลูกบาศก์เซนติเมตร(๐กา?) -- . ๓ พห 0 เจเ ฑาลัย 8๐2 020 ๕๓ท หรือ........ลิตร ซม จ ๆ.๕ จทย์ที่ 2 : ถ้าต้องการเตรียมน้าเขื่อมจํานวน 3 ลิตร โดยการละลายกลูโคสในน้าให้มีความเข้มข้นร้อยละ 40 โดยมวลต่อปริมาตร ต้องใช้กลูโคสกีกิโลกรัม* วิธีทํา นําเชือมเข้มขันร้อยละ 40 โดยมวลต่อปริมาตร หมายความว่า............... ---ลูกบาศก์เชนติเมตร(๐๓?) นําเชื่อม 3 ลิตร เท่ากับน้้าเชื่อม - ๕ฑา” จะมีกลูโคสเท่ากับ (...... ดังนั้น น้าเชื่อม.... เก หรือ.............66 | ก์ที่ร กร 10 ส ส์. โจทย์ที่ 3 : เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดหนึ่งมีโครเมียมเป็นองค์ประกอบอยู่ร้อยละ จ 5 เหล็กกล้าไร้สนิม 3 ตัน ต้องใช้โครเมียมอย่างน้อยกี่กิโลกรัม* สกรรก ก ด เหลีกกล้าไร้สนิมมีโครเมียมเป็นองค์ประกอบอยู่ร้อยละ 9 โดยมวลต่อมวล ถ้าต้องการ 9 โดยมวลต่อมวล หมายความว่า. กิโลกรัม (9) ละซ่4-%6 จะมีโครเมียม เก

คำตอบ

ใช้สูตรตามรูปนะคะ อย่าลืมเปลี่ยนหน่วยด้วย ถ้าเป็นมวล หน่วยเป็นกรัม (g) ถ้าเป็นปริมาตรหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร (cm^3)
1 ลิตร = 1000 cm^3
1 ตัน = 1000 kg = 1,000,000 g
ลองทำดูนะคะ

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!