วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยคิดหน่อยค่ะ

8 ข้ ทมความสัมพันธ์% 3. นําตัวอักษรหน้าชื่ออวัยวะที่กําหนดให้ เดิมหน้าข้อความทมความสัมพันธ์กัน ๐ | ฒ - ง. กระเพาะอาห | ก. หลอดอาหาร ข. ลําไส้เล็ก ค. ลําไส้ใหญ่ น. อาหาง| ซ ” 6 ” ส กก ลับคืนสูร่างกา สต.. 2) ดูดซึมสารอาหารประเภทนําและเกลือแรก สุ่ ย 1 7 ส 1 ฆ่ ซ่! เจะเย --- 3) ทําหน้าที่บีบรัดอาหาร เพื่อให้อาหารเคลื่อนทีต่อไปสู่กระเพาะลาน - ห 4 ตอบคําถามต่อไปนี่ 1) น้้าดีมีบทบาทสําคัญในระบบย่อยอาหารอย่างไร 2) การเคี้ยวอาหารให้ละเอียด มีผลดีต่อระบบย่อยอาหารอย่างไร 3) อาการท้องผูกเกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารหรือไม่ เพราะอะไร ฆ จ่ 1 7 ณ. ฒ 4) จากการเรียน เรื่อง ระบบย่อยอาหาร นักเรียนจะมีหลักหรือวิธีการตูแลรัก ระบบย่อยอาหารได้อย่างไรบ้าง

คำตอบ

ข้อเขียน
1)ทำให้ไขมันแตกตัว
2)ทำให้กระเพาะไม่ทำงานหนัก
3)เกี่ยวเพราะเกิดจากการไม่ขับถ่าย
ปล.ข้อ4เราไม่รู้😊😊

แสดงความคิดเห็น
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!