วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

นักเรียนกลุ่มหนึ่งทดลองละลายเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่มีลักษณะเป็นก้อนในน้ำ ที่อุณหภูมิ20องศาเซลาเซียสความดัน1บรรยากาศ พบว่ามีสภาพละลายได้36 กรัม ในน้ำ100 กรัม ถ้าเปลี่ยนการทดลอง ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ะแจงจวัลล | ฆ 4 บ , การทดลองชุดที | 1 ใช้เกลือโซเดียมคลอไรด์ทีเป็นผง แทนโซเดียมคลอไรด์ทีเป็นกอน การทดลองชุดที่ 2 ใช้อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส แทนอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส การทดลองชุดที่ 3 ใช้ความดัน 2 บรรยากาศ แทนความดัน 1 บรรยากาศ

คำตอบ

อันดับแรกต้องเข้าใจก่อนนะคะว่า สภาพละลายหรือความสามารถในการละลาย หมายถึง ความเข้มข้นที่จุดอิ่มตัวของสารละลายที่อุณหภูมิหนึ่งค่ะ
🌈 ซึ่งสภาพละลายของสารขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้ค่ะ
1) อุณหภูมิ
2) ชนิดของสาร
3) ความดัน ( โดยความดันจะมีผลต่อสภาพละลายของสารสถานะแก๊สเท่านั้น )
🍑 จะตอบได้ว่า 👇🏻
การทดลองที่ 1 สภาพละลายได้ไม่เปลี่ยนแปลง เพราะ การเปลี่ยนโซเดียมคลอไรด์จากก้อนเป็นผง มันแค่จะทำให้ละลายได้เร็วขึ้นเฉยๆค่ะ
การทดลองที่ 2 สภาพละลายได้เปลี่ยนแปลง เพราะ อุณหภูมิเพิ่มขึ้นค่ะ
การทดลองที่ 3 สภาพละลายได้ไม่เปลี่ยนแปลง เพราะ ความดันมีผลต่อสภาพละลายได้ของแก๊สเท่านั้นค่ะ

Peach

ปล.ปริมาณของสารก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อสภาพละลายนะคะ พึ่งนึกขึ้นได้ค่ะแง 🙏🏻🥺

Peach

ปล.2 ปัจตัยที่มีผลต่อสภาพละลายมีเยอะกว่านี้อีกนะคะ แนะนำให้ลองเสิร์ชดูใน Google เพื่อหาข้อมูลนะคะ 🥺

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!