ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

รบกวนช่วยทำอันนี้หน่อยนะคะ🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

ก ใบงานที่ 8.1 เรือง กินท หต๋ข่า 5๐ทซูร เคมี่ แคคชรมเรีซ่ ล เร อ หน่วยที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ไฮ@ (0ง@ ๐น6 กอนป์ท6ร, ญ่ ม เั รียบที่ 1 เป้คัว ซี รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ22101 ภาคเรียนที่ 1 ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 4 ฏิเห๕๕ตอทระ 1ร1๕ท 1๐ “ปิล|ไท พิอนพ์เท6' รอทซุ ๕ลท๕กน!ไต 1ท๕ท 6ห๕6 ปข่า@ เพอหส่ร “ปิลไต พิธนปัเท6' 1ท ฝ้า@ รอทซุ. ๒หนรห หลโห อ61 ส่โททอห ส๐0 @%@๕๐[รอ๑ร 9๑๕1 น0 พลรท ช็ด๐๕ อ๐61 ๒ห๑๑แช์๑ร1 96 96 56001 ฯ61@ 6 รหอพ๕ห พด๕ นฏิ ส่๐ ห๐ห๕พอห6 เพดรท ส่โรทอร ๒หนรห 1๑๑1ห พด1๐ห ไห 096๕1 สู่ห๕รร๕ส่ 8, บิ!ห๕๕นีอทระ [1ร1๕ท 1๐ "เฟทล1 ส่๐ หอน ส่๐ ๕ง๕ฑ ส่ลง?” ร๐ทซุ ๕สทลกัน!ไม ชูท6ท พท์16 ท6 6๐๓๕๐ ลผ่งสท๐ ๐ก์ ก๕ตุนท๕7, (อไพลทร, นรนอ!ไษ, อก็ไอท, 5อทท๕ป์ทา6ร5, ทลงอก) 1 นรอ ล 6๐ทาเดินไฮห, | เ1ดลส ล ๒๐๐๒ | รอ6ล ไท ธิทซุนรท. 1 ไท6!๒ ทานทา 410 6๐๐ | 6๕ล1 โท ฝ่า@ ๕ไลรร1๐๐ทา. | แนท โท ร๕๓๐๐! 1 ท6!ฬว ล 16ล๕6ทอห,
ฮ่ ส ใบงานที่ 8.2 เรื่อง 0ก@-@ล๕เก9 หน่วยที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง หด (อง6 อนะ แอนนทธร. เจ๊, 5 น้: ซี, ปะ . รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ22101 ภาคเรียนที่ 1 ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ซี (6น๕55 เทล1 ปทท6 #แกิเลส ต่๐๕5 ทไร สล!ไท แอนยผูท6๕. ๑๕15 นอ 'ใลแ(6ร ล รท๐พล เทลร วเลล|ต์ลระ /#แกค๊เดส | ชู๐๕ร 1๐ ร6ท๐๐! | ละ รในผ่โลร เทลร ในท๕ท ๑ู๐๕5 1๐ ๒ลส

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!