ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

รบกวนช่วยหน่อยนะคะ🥺🙏🏻

เลกธฐนร๕๕ะ5 9 (6๐นทะล๒16 / พทอ๐๐อนทะล๒!อ 6 เฟๆ!๑ !ท๑ ห/๐๕5 เท ยูท๑ ๐๐๓๑๕๐๕ ๐๐!นททท- เฟห์!อ ๐๐นทใส๒!อ ท๐นทธ ไท 4ท๑ ๒!นเฮ! ธ์๐ท. ธ์ ๓66 ๐หเ๒๐๒อท ๒๓สย่ 4๐กาล10 ห๐ฮูหนๆ ๒ลทลทล ๐เลทยู6 ]น16@ ๐ก่ร0 อ๒๒!6 ๒เธร๐นไ ๐ท665ร6 ๕๐แทเล๒!@ กรไปน11ว 7 0๐กาฏ!@ใ๑ !ท@ ๐๐ทหออน์อท “หไท ร๐ฑาธ [.ธ(ร ทาณ«ธ ล รท00๒เทย ไร1. 1ร 8ธลเลท กันแ1 ๒ลทลทลธร ยฮูด0ธร. เชิน1 ล00165. ป้า6๒6 1 . ดพ ไทรอ ฒณอ * ลทย ป้า6๒6 ฆเฮท'1 “ ธิเลท 0 - พธ ททนร1 ย6๕1 ” เวฏ1ธร. เทส |ร ไท6ธ ” พล1อ1? “ทธร, ป้าธธ ไธ, เทศ ไทธ1ฮ'ร 4 อโฒทยูธ น|๐6, 100, ธิลเลท 0แ6. แอ ไทธ1ธ ” ๒15๐น!15? |ง๐, ปทาธ6ธ ฆเอท'1, เริน1 ไทธ16 ล6อ 0 ๐ท่ร05. ธิลแลท 6@00สู่, เทส |5 ไท6เธ 19 ๐ท[๐แธท? “ท์ธร, ไทธธ |ธ, โท6เธฮ'ร ล |01, “เทส ธ'ธ ย๐1 11 น .. 0ทธธ5ร6, /ปอ๑% /#ปอ% /ปอ๑% /ปอ% 0 #00 กาน๐ท / 6๐๐ เลกบู 8 (5๐โรยท๑ ๐๐๓๑๐ เพอะสร ง ” - 1 โท6ก๐ ส่6 %๐๐ เทน๑๓ / | 200 อถถ0!๑ร. 2 7โทร6'ร %๐๐ ททน๑๓ / แท ฝ่า6 ๒ลเป้า. กาลาญู ญู 3 “6 ทสลฯอ6 %๐๐ ทาน๕๐ห / ๒ งอ6ฮใล๒|อร 1์๐ ผ่เทกล๓ ว กาลต 4 7โก6 15 4%๐๐ ททน๕๐ท๓ / 5ง ว: 16อ6 ๐๓ฮลทกา. กลตนู 5 7ไท6ก 15 1๐๐ ทาน6๐ท / ธุ๑๑ 1 ๓อ 6 !ฯลง6 ท๐น ฮู๐14๐๐ เทน๕| ฒ รอนรธรย6ร? ไก / แฉ๑ 9 1เ0๐๐6 ล!1ก๐ 1๐ใน๑ ๐6 5ลทส่เ ลทส เท1อ รอทโอท๐๑๐ร งงเหท : หก 1๐๐ ทกาลทบ. กนัด จหุ 5หยร 006 600 เท๓หนู ทยหร. เลลล4004441

คำตอบ

Some นับไม่ได้
any นับได้ (นามพหูพจน์ เติม s)
น้องดูว่าคำไหนเป็นคำนาม เช่น fruit (ผลไม้ ) ละดูว่าผลไม้นับได้มั้ย ถ้านับได้ก็ใช้ any
ข้อ 2 bananas นับได้ ใช้any
ข้อ 3 grapes องุ่น นับได้ ใช้?
ข้อ 4 apples แอปเปิ้ล ใช้?
ข้อ 12 bread เราถือว่าขนมปังนับไม่ได้ ใช้ some งี้อ่ะค่ะ ต้องหัดดู
too much , too many มีความหมายเหมือนกันคือ มากเกินไป
too much ใช้กับนามนับไม่ได้
too many ใช้กับนามนับได้
ข้อแรกเลยใช้ too many เพราะ apples เรานับได้

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!