วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ผู้บริโภคซากสัตว์แตกต่างจากผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ยังไงคะ

คำตอบ

ผู้ย่อยสลายจะเปลี่ยนสารอินทรีย์เป็นสารอนินทรีย์ ส่วนผู้บริโภคซากก็ตามชื่อ กินซากสิ่งมีชีวิตขับถ่ายเหมือนเดิม

Post A Comment

•ผู้ย่อยสลาย (decomposer) เป็นผู้บริโภค เหมือนกัน
แต่ทำหน้าที่ ย่อยสลายสารอินทรีย์ ex. Bacteria,fungi
ส่วน
•ผู้บริโภคซากพืชซากสัตว์ (Scavenger) สิ่งมีชีวิตที่กินซากเป็นอาหาร เช่น แร้ง ไส้เดือน มด ปลวก

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!