ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

แงงงงง ช่วยบอกทีค่ะ🤦🏻‍♀️🖖🏻✨

๕๓๐1 7ลจล1 ๑ (กริยาวลี) .4: 0อกทุ0ไ๕6@ อ๕ รอ๓เ๓๕ พจโทย (ไท@ร6 ลทไร 'ิห/สสปฐด/ไลดไปรไปรเลทส์/5ทอส นพ 1113 13 0577 1) 1ไอ๓๐ ตู๕( อท . ปูทอ หนร สร ศุน16ไฟไช สร 055โ510. 2) ต๓ออ (ไทอ ร0โล อ๓ อทฝ. 0 1 0 0 4) 0อฟไส่ หอน 5) [ ๕ล๓1 นิกส์ เทร ไเช, 50 ไ”ไ1 6) 96 หอน ฝีห่าฟะ ปแอ อลท ย 1.0ฝ0 8) "ตอ เทพร6 2 1 ๐ล๓"1 ไทอสละ, เฉเณไห อ๓อ รลไลเร? วน5[ โท [รอ. (ทอ ๕ไห่ไส่อ๓ บ๊ธ50. 9) 5งลป่น์ทต ใหลร ผู01 50 0บทอทรโหล. ไกท่ออร ใหหอ เเ13133+3+++3 0 13: 2อททว1๕(6 ๑ล๕ ร๑๓(๕๓๐๐ แรโทย (ไท666 ห05 ลลห/เลดไม่โอหลหต์ภโซ/นท/สอพทท ลท@ ลปปัหอนฎไช่10/จท์ปไปถิอทร 1โอะ ล อ1. ล1ด0 [1 3 “ท้อพ ๕ลท พรอ ล พ0ะ(| ทท0หล (หลท อทอ. 1) 5๑๐ พเส11๒5 ร0 [โลร! 1 0ลท ทอหอะ 1๒๐๕ แท หป่า. ไหอช, 2) ให แอไก้สลพร ละอ ทอละไห อหล. ใงอะ[ พเอดไะ 111 ๒อ จเองไย 3) (0แนะ ไอล๕ไหลทร ร0 รไท่อ1, ไทอ"ส ทอหละ 16( แร ยอ[ 4)“ัตอเลพ[ 5) 1 แดห@ 1๑ 1๑๒ 6) ไก๓ร ไอ0ไต่ทต [ 11 (ทอ พอ๑๐ไ๓๓. ก 6โ็ฝืฝฟฆ็็็2 8) วอ๓1 เนท 9) 1จอ ส๑6สอส 1๑ แหล 10) โล ออทณ์ทต ล ไล(101 รรไลน์เอทน ล๐1ส่. ลทห(ให้ทธ โท อไลร5. 'ไทอ 1อ ปีไออะ ๑6 (ไทอ อนะไส่โทย 1 สสทาโช6 [ไทอ จทไฮเห, ทอ อฎอท ทุทต์อณ. [| 1 เเเ189ญ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!