คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

รบกวนสอนหน่อยค่า🙏🏻

ะ ารอยู่บริ เวณห้า านยก ่ก่วนประจําก หน่วยกู้ชีพสายฟ้าประจํากา ารอยู่บริเวณสี่แยกเต่าร้อง ส่วนหน่วยกู้ชีพรถด่ ปากหวาน โดยหน่วยกู้ชีพทั้งสองอยู่ห่างกัน 8 กิโลเมตร ดังรูป รับหนึ่ง เกิดอบัติเหตขึ้น ณ สี่ ในเช้าวันหนึ่ง เกิดอุบัติเหตุขึ้น ณ สี่แยก สามหนุ่ม และมีพลเมืองดีโทรศัพท์แจ้งหน่วย อัตราเร็วเฉลี่ยเท่ากับอัตราเร็วเฉลี่ยจ ของหน่วยกู้ชีพสายฟ้า อยากทราบ กู้ชีพรถด่วนจะไปถึงจุดเกิดเหต กว่าหน่วยกู้ชีพสายฟ้าอยู่เท่าไร ๒ฮิม เ . กู้ชีพทั้งสองในเวลาเดียวกัน แล สายฟ้าใช้เวลาเตรียมตัว 2 นาที แล้วรีบขับรถ กู้ชีพออกไปยังจุดเกิดเหตุ โดยใช้ระยะทางที่ โร และมีอัตราเร็วเฉลียอยู่ที่ 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง .พวกเขาถึงจุดเกิดเหตุโดยใช้ เวลารวิม 13 นาที 15 วินาที ส่วนหน้่ วยกู้ซีพ รถด่วนขับรถกู้ซีพออกไปยังจุดเกิ โดเหตุ ในทันที โดยใช้ระย ยะทางที่สั้นที่สุ! ด และมี 1องรูถู เ หน่วย หรือซ้า

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!