คำตอบ

สมมติฐานมันต้องสัมพันธ์กับตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุมนะ

ผู้เยี่ยมชม

โจทย์ให้มาเท่านี้อะค่ะ ข้อนี้ไม่ทราบจริงๆว่าทำอย่างไร

Teeradats9

งั้นลองตั้งว่า ความยาวของรากหัวหอมมีผลต่อความยาวที่เพิ่มขึ้น

ผู้เยี่ยมชม

"ความยาวของรากหัวหอมมีผลต่อความยาวที่เพิ่มขึ้น" ทำไมฟังดูงง😅 (อย่าว่าเลยนะคะ ไม่รู้จริงๆค่ะ)

Teeradats9

ก็เพราะว่าเรายังๆม่รู้ว่าโจทย์ต้องการศึกษาอะไร ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์แล้ว ในการตั้งสมมติฐาน ต้องตั้งว่า
ถ้า...(ตัวแปรต้น)...ดังนั้น...(ตัวแปรตาม)

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!