คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ข้อนี้ทำยังไงคะ🥺

๑ จงแก้โจทย์ปัญหาต่อไปนี้ (1 ) ท่อ 4 และ 3 ใช้สําหรับเติมน้้าลงถังเปล่าใบหนึ่ง ถ้าเปิดน้าทั้งส ใช้เวลา 10 ชั่วโมงในการเติมน้้าให้เต็มถัง แต่ถ้าเริ่มจากการเปิดน้าท่อ 4 เพียง ท่อเดียวเป็นเวลา 6 ชั่วโมงแล้วปิด หลังจากนั้นเปิดน้้าท่อ 8 ต่ออีกเป็นเวลา 18 ชั่วโมง น้้าจึงเต็มถัง จะใช้เวลาเท่าไรในการเติมน้้าให้เต็มถัง ถ้าเปิดท่อน้า ท่อใดท่อหนึ่งเพียงท่อเดียว [2] ถ้าท่อ “ 2 ชั้วโมง และท่อ 1 ใช้เวลา 7 ชั่วโมงในการเติมน้้าให้เต็มถัง -= ถังต่อชั่วโมง และท่อ 3 เติมน้้าได้ ถังต่อชั่วโมง องท่อพร้อมกัน จะ
สมการ สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!