สังคมศึกษา
มัธยมต้น

สังคม ม.3 เรียนเรื่องอะไรบ้างคะ

คำตอบ

พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก
กฎหมายแพ่งและอาญา
สังคมไทย
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
การเมืองการปกครอง
กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
การค้าและการลงทุน
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ทวีปอเมริกาเหนือ
ทวีปอเมริกาใต้
ประมาณนี้ค่ะ

p.anx_z

🙇🏻‍♀️💕

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!