คำตอบ

คำตอบในช้อยจะได้ B= เกลือคลอไรด์แน่ๆ ดังนั้นตัดช้อยเหลือ2และ3
พอมาพิจารณา สาร A ถ้าAเป็นหินปูนจะทำปฏิกิริยากับกรดได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ดังนั้นหินปูนจึงไม่ใช่คำตอบ เหลือข้อ3ที่ตอบได้ข้อเดียวค่า

ผู้เยี่ยมชม

ขอเสริมน้า หินปูน ก็คือ CaCO3 ดังนั้นทำปฏิกิริยากับกรดจะได้แก๊สคาร์บอนได้ออกไซด์ตามสมการนี้นะ
CaCO3 + 2HCL ==> CaCl2 + H2CO3(เป็นกรดที่ไม่เสถียรจึงแตกตัวได้H2O+CO2)

แสดงความคิดเห็น
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!