ภาษาไทย
มัธยมปลาย

ถอดคำประพันธ์ช่วยหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

จ % จ ด ม หนแป๓ คภําไว" ตน/ั ฉัําเงนง ค ๕ กวม คั (๑๕9) พระคุณตวงเพียบพื้น ภูวดล ! เต็มตรลอดแหล่งบน บ่อนใต้ พระเกิดพระก่อชนม์ ชุบชีพ มานา เกรง บ่ ทันลูกได้ กลับเต้าตอบสนอง ฯลฯ
ลิลิตตะเลงพ่าย รำพึงถึงพระราชบิดา ภาษาไทย ภาษาไทยม.5
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉