คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

มีใครพอจะช่วยทำข้อนี้ได้ไหมคะ
เรื่องกำหนดการเชิงเส้น

=หนบุรว5 หน่ว การเรยนรท ง กาหนดการเช่งเส้น ย ยน 1 เรอ กาหน' เก ร าวอย่างที่ 21. โรงงานก เฉ ง ระดาษแห่งหนึ่งผลิตเยื เกล0โด งผลิตเยือกระดาษเป็นสมุดวาดเขียนและสมุดแบบฝึกหัดโดยผลิตสมุดได้อย่าง ม หลต่อวัน ในแต่ละวันจะมีลูกค้าประจําสั่งขี้ ' “0 ร นจะมีลูกค้าประจําสังซื้อสมุดวาดเขียนอย่างน้อย 10 โหล และสั่งซื้อสมุดแบบฝึกหัด อย่างน้อย 80 โหล ถ้ากําไ ขี รในการขายสมุดวาดเขียนโหลละ 50 บาท และกําไรในการขายสมุดแบบฝึกหัดโหลละ ซิห อ ม = = สะ จ ง“ 35 บาท โรงงานจะต้องผลิตสมุดวาดเขียนและสมุดแบบฝึกหัดวันละกิโหล จึงจะได้กําไรจากการขายมากที่สุด จงสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เมือ % เป็นจํานวนโหลในการขายสมุดวาดเขียน บ เป็นจํานวนโหลในการขายสมุดแบบฝึกหัด สมการจุดประสงค์ สมการข้อจํากัด
คณิตม.6

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!