คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหนูทำข้อ3หน่อยค่ะมันจะมีย่อยอีก2ข้อ
อะไรคือจำนวนเต็มนับ,เต็มเต็ม

ธ์มากกว่า 5 จงหาจํานวนนัน ฮ#ผลลัพธ์ม ฮ่ 1 : 2 ว69 1 จะได้ผลลัท 5 ส่อ เมื่อนํา 3 ของจํานวนหนึ่งลบออกจาก 1 เม จงหาว่าจํานวนที่มีสมบู 2 ถึง ตึ๊ จ๋า นี่: ว่า30 อยู่เม ง ถ้าสามเท่าของจํานวนเต็มบวกจํานวนหนึ่งมากก , 6 ]6 อ . ม ว ,«2<- 4 ดังกล่าว เป็นจํานวนใตได้บ้าง ๑ยู ว”ว 6 ฐุยกว่า10 . หม ตับ จํานวนนั้นกับ8 แล้ว"5 7 จํานวนจํานวนหนึ่งรวมกับ ส: ของผลบวกของ ซ่ก 2 จํานวนดังกล่าวเป็นจํานวนใดได้บ้าง ถ้า .- จ*% บ เนวนเต็ม จ๋ จํานวนนัง นนั้นเป็นจํา 1) จํานวนนั้นเป็นจํานวนนับ อ จํานว ฝ 2 สอ 6 รืง ล ยนวิชาคณิตศาสตร์ในภาคเรียนหม 5 ครั้ง แต่ละครี .# การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรื แนน 80, 92, 86 และ 78 แ ณี " ซ้ง 1ซะ! คคะแนนเต็ม 100 คะแนน ถ้าวริศราทดสอบ 4 ครั้งแรกได้คะ บครั้งที่ห้า เธอจึงจะได้คะแนนเฉลี่ยจากก เธอต้องได้คะแนนอย่างตํากี่คะแนนในการทดสอ] สอบทั้งห้าครั้งมากกว่า 85 คะแนน คะแนนที่ได้เป็นจํานวนเต็ม ความยาวของด้านยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวมากกว่าสองเท่าของความยาวของด้านถ อยู่ 4 เมตร ถ้าความยาวรอบรูปยาวไม่เกิน 38 เมตร จงหาความยาวของด้านกว้างที่ ที่สุดที่เป็นไปได้ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้ แม่ค้าซื้อเหมาไข่ไก่มา 1,000 ฟอง เป็| : " นเงิน2.750 บาท นํามาขายปลีกโดยขายไข่ขน: ฟองละ3.50 บาท ขนาดเล็กขายฟองละ1.50 บาท เร1 กําไร 300 บาท จงหาว่าไข่ที่ซื้อมาเมื่อแยกตามขนาดแล้วได้ไข่ชนิดใดง ตา: เมากกว่า
อสมการ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!