คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

รบกวนทุกคนด้วยนะครับ อยากได้เป็นวิธีหรือแนวก็ได้ครับ คือ ไปไม่เป็น ไม่รู้ว่าทำยังไง ช่วยแนะนำหน่อยครับ

ด้ทํ ดพหนดรีแนบ หนังสือกอ. างกัน งาเรียงบนชันสลับกันครังละ 2 เล่ม จงหาจ่านวนวิธีที่ จะหยิบหนังสือ 2 เล่ม เรียงบนชั้น
วิธีทำ

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!