คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค้าบบ

ประโยคภาษา ประโยคสัญลักษณ์ ผลบวกของเลขจํานวนหนึ่งกับสี้น้อยกว่าเจ็ด ผลบวกของเลขจํานวนหนึ่งกับเก้าน้อยกว่าสิบสอง ผลบวกของเลขจํานวนหนึ่งกับสี่สิบน้อยกว่าสิบ สองเท่าของเลขจํานวนหนึ่งน้อยกว่าแปด ห้าเท่าของเลขจํานวนหนึ่งน้อยกว่าสี่สิบห้า ผลบวกของสองเท่าของเลขจํานวนหนึ่งกับสามน้อยกว่าเก้า ผลบวกของสามเท่าของเลขจํานวนหนึ่งกับห้าน้อยกว่าสี่สิบเอ็ด ผลบวกของหกเท่าของเลขจํานวนหนึ่งกับแปดน้อยกว่าหกสิบ: ผลบวกของเลขจํานวนหนึ่งกับสี่มากกว่าเจ็ด 10. ผลบวกของเลขจํานวนหนึ่งกับเก้ามากกว่าสิบสอง 11. ผลบวกของสองเท่าของเลขจํานวนหนึ่งกับสามมากกว่าเก้า 12. ผลบวกของสามเท่าของเลขจํานวนหนึ่งกับสามมากกว่าสิบเก้า 13. ผลต่างของเลขจํานวนหนึ่งกับหกน้อยกว่าแปด 14. ผลต่างของเลขจํานวนหนึ่งกับสามสิบหกมากกว่าสี่สิบแปด 15. ผลต่างของเลขจํานวนหนึ่งกับหกสิบห้าน้อยกว่าแปดสิบเอ็ด ร ง 00 0 000 116. สองเท่าของผลต่างของเลขจํานวนหนึ่งกับสามน้อยกว่าสิบ. ร ว 0 ดิบเอ็ 17. สามเท่าของผลต่างของเลขจํานวนหนึ่งกับสี่มากกว่ายีสิบเอ็ด 18.สี่เท่าของผลต่างของเลขจํานวนหนึ่งกับแปดน้อยกว่าสิบหก ณ 5 5 119. จํานวนจํานวนหนึ่งไม่เกินสอง อนรรเล โณ 20.จํานวนจํานวนหนึ่งไม่เกินยี่สิบ
(ประโยคภาษา .ประโยคสัญลักษณ์ 21. สองเท่าของจํานวนจํานวนหนึ่งไม่เกินเก้า .22. สามเท่าของจํานวนจํานวนหนึ่งไม่เกินสิบห้า .23. สองเท่าของผลต่างของจํานวนจํานวนหนึ่งกับเจ็ด ไม่เกินแปด .24. หกเท่าของผลต่างของจํานวนจํานวนหนึ่งกับสิบสามไม่เกินยี่สิบสี่ .25. ผลบวกของจํานวนจํานวนหนึ่งกับห้าไม่น้อยกว่าเจ็ด .26. ผลบวกของจํานวนจํานวนหนึ่งกับเก้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสอง .27. ผลต่างของจํานวนจํานวนหนึ่งกับสองไม่น้อยกว่าหก .28. ผลต่างของจํานวนจํานวนหนึ่งกับสามสิบไม่น้อยกว่าสิบหก .29. สองเท่าของผลบวกของจํานวนจํานวนหนึ่งกับหกไม่น้อยกว่าแปด 30. สามเท่าของผลบวกของจํานวนจํานวนหนึ่งกับสี่ไม่น้อยกว่าสามสิบ 31. สองเท่าของผลต่างของจํานวนจํานวนหนึ่งกับสี่ไม่น้อยกว่าสามสิบ ซิ ไส?สล อคกวติ 32 สี่เท่าของผลต่างของจํานวนจํานวนหนึ่งกับสามไม่น้อยกว่ายี้สิบแปด 33. ผลบวกของเลขจํานวนจํานวนหนึ่งกับสามไม่เท่ากับห้า 36. ผลต่างของเลขจํานวนจํานวนหนึ่งกับสีไม่เท่ากับเจ็ด 35. เศษหนึ่งส่วนสองของเลขจํานวนจํานวนหนึ่งไม่เท่ากับสาม 1: 12 ธี 36. เศษหนึ่งส่วนสองของผลบวกของเลขจํานวนหนึ่งกับสามไม่เท่ากับสิบ. 37. เศษสองส่วนสามของผลบวกของเลขจํานวนหนึ่งกับสิบสีไม่เท่ากับสามสิบ 38. เศษสามส่วนสีของผลต่างของเลขจํานวนหนึ่งกับสิบห้าไม่เท่ากับยี่สิบ. 39. เศษสองส่วนสามของผลต่างของเลขจํานวนหนึ่งกับห้าไม่ถึงหก .40. เศษสามส่วนห้าของผลต่างของเลขจํานวนหนึ่งกับเจ็ดไม่ถึงสิบเอ็ด. 41. สองเท่าของผลต่างของจํานวนจํานวนหนึ่งกับสี่น้อยกว่าห้าเท่าของผลบวก ของจํานวนจํานวนนั้นกับแปด 42. สองเท่าของผลบวกของจํานวนจํานวนหนึ่งกับหกน้อยกว่าสามเท่าของ ผลต่างของจํานวนจํานวนนั้นกับหก

คำตอบ

อันนี้ควรฝึกทำเองนะ
จะได้เอาไปต่อยอดกับโจทย์คำถามที่ยากขึ้นกว่าเดิม

Weeb

วิธีทำข้อ 1
ผลบวกของเลขจำนวนหนึ่งกับ4น้อยกว่าเจ็ด

อย่างแรก แยกประโยคก่อน ว่าอะไรทำกับอะไร
(ผลบวกของเลขจำนวนหนึ่งกับ4)น้อยกว่าเจ็ด

แปลงคำ
จำนวนหนึ่ง + 4 > 7

แสดงความคิดเห็น
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!