ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัย

เฉลยให้ทีค่ะ ผู้รู้

แบบฝึกหัด 1. กําหนดคลืนนิงมีสมการการกระจัดดังสมการ ”(ะ0) = (6 ตท2%) 6๐ร(10070 กําหนดให้หน่วยเป็น เมตร และวินาที จงหา 1. แอมปลิจูดของคลื่นนิ่งที่ตําแหน่ง 1 เมตร 2. เลขคลื่น คาบ ความถี่ และอัตราเร็วเฟส 3. ตําแหน่งบัพที่ 5 , ตําแหน่งปฏิบัพที่ 5 , ตําแหน่งบัพ-ปฏิบัพ และตําแหน่งบัพ-บัพ 4. อัตราเร็วและอัตราเร่งของคลื่นนิงที่ตําแหน่ง 0.5 เมตร ณ เวลา 1 วินาที
เคจาต รี่ญี. กจคัจ ส่ง 2. ในการทดลองการแทรกสอดผ่านช่องแคบคู่ที่มีระยะห่างกัน 200กาก ซึ่งห่างจากฉากเป็นระยะ 1.0 ก ล '” ง ง ฮ่ จ ถี๑ซี่ เกิดแถบสว่างที่ 3 ห่างจากแถบสว่างกลางเป็นระยะ 1 ๐๓ จงหาว่าแถบสว่างที่ 5 อยู่หางจากแถบมดท 2 เท่าใด 4 1144

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!