ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะคะ

ซ%” 23. อน ลอ อท/ เศอทห/อน5 ๒๕6ลนรอ %อ๐น ลทล ชู๐ไทธร 1๐ ฮูง6 ล ริอธอผ่ด โท ก๊เอท1 0ก ฟ่า6 6!ธรร, ร๐ ขอน ง0น ล. |ล ไวนเหไอท์ปิ6ร โท ทาท ร1๐ทาล๕ก. 7๒. "อน”แล ฝ่าล รเงเวเอ ๐1 ทา7 สงลร. 6. |”ทา ฮูแฮอท หต์ฝ่า อทพ. ฝี่. อน”หล ร66๐อทส์ 1๐ ทอทล. ๕ 24. อน"งอธ อแล่อหอค ล ทิกสด์ในทหา รไอล|< ไวน1 ป่า6 งพมลไลห รสเงลสู่ หอ๐น ล ไล๊แส| ๐อทอ. "อน ไอลฟป์ ทแท ลทกส่ เกอรสัทบลพผล:น ล. |1!| รออ 10 ฝ้าล1 ท่ชูท1 สเพลห. ว. 1 15 ๐นะ ดีธิท๒เลสเหลหไลเณ, รโก. 6. ห้อร, วน! ทอน ทลสท71 1อไส ทท6 ไทลห สู่. ดอนไต่ เอน ลลน ได งงกไล | ฐ6 16 ทัทชู หอน อกล?
๓6# 27. 7/๐น ลแอ@ ไลเไอ กว ฝ้าด 6๕๐ท๕๕ห ลทส ไ 15 ช๐ไทร 1๐ รเลท์[ ไท กิง๑ ทกทนไลร., อน รร ไอ ขอน . โค่อหย่ระวนส 6. หปล6๐ท อนป ส่. ธิหท6แล แอฟ์

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!