คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยผมทีครับ ผมทำไม่ได้

แบบทดสอบ .เลขที่ จากระบบสมการ % + / 3. ระบบสมการ 3% - 2/ = 4 และ ก. (2,0 ข. (1 หัเนแต.
====๕2 2๕น๕๒ 9 ณะนะแลสบไมมล. 4 จากระบบสมการ 5% - 6/ = 1 และ % - ” = -7 ตรงกับข้อใต ก, ไม่มีคําตอบ ข. มีคําตอบเดีว กค. มีหลายคําตอบ 3. ถูกทุกข้อ 5. จงแก้ระบบสมการ 3% = 2 - 6 และ 2 - 3% = - 3 มีค่าตรงกับข้อใด ก. ไม่มีคําตอบ ข. มีคําตอบเดียว ค. มีหลายคําตอบ ง. ไม่มีข้อถูก 6 จากระบบสมการ * - 27 = 1 และ 2% - ส/ = 2 แล้ว กราฟมีลักษณะตรงกับข้อใด ก. ขนานกัน ขน. ตัดกันเพียงจุดเดียว ค. ทับกันหรือเป็นเล้นตรงเดียวกัน ง. ถูกทุกข้อ
7 แดงสะสมเหรียญซนิดสิบบาท และหนึ่งบาท รวมกับได้ 200 เหรียญ คิดเป็นเงินรวมกัน 920 บาท อยากทราบว่า แดงมีเหรียญแต่ละซนิดอย่างละกี่เหรียญ ก. เหรียญสิบ 70 เหรียญ เหรียญบาท 130 เหรียญ ค เหรียญสิบ 90 เหรียญ เหรียญบาท 110 เหรียญ ข. เหรียญสิบ 80 เหรียญ เหรียญบาท 120 เหรียญ ง. เหรียญสิบ 100 เหรียญ เหรียญบาท 100 เหรียญ 8. จากระบบสมการ 3(% + 3) = * + 5 และ * -ท = 6 แล้ว (% , ) มีค่าตรงกับข้อใด ค๕42(ม3/0 ก. (2.9 ข. (6,2 ค. (-8,2 ง. (-2.-@ 9 กราฟของสมการเขิงเส้นสองตัวแปร /% + 8/ + 6 = 0 เมื่อ ค = 0 และ 8 # 0 กราฟมีลักษณะตรงกับข้อใด .ก. ขนานกันกับแกน % 'ข. ขนานกันกับแกน ” ค . ผ่านจุดกําเนิต ง. ถูกทุกข้อ

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!