สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยตอบหน่อยนะะะ🙏🏻🙏🏻🙏🏻💕💕

ฯ 9 77% == (@## ธทลเฮ 'ใบงาน เรื่อง ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาในสังคมอื่น เบ คําชี้แจง ให้นักเรียนนําหมายเลขหน้าข้อความ ด้านล่างมาใส่ลงในกรอบข้อความ ด้านบนที่มีใจความสัมพันธ์กัน ๑.อาหารประเภทผักกาดจอ และน้าพริกแดง มีคุณค่าทางยาและ สมุนไพร ๒.การทําพิธีตั้งพระภูมิเพื่อทําพิธีซุมนุมเทวดา มีการเช่นบวงสรวงหรือ เลี้ยงผีปู่ตา ๓.ชิต ๑๒ เป็นประเพณีประจําเดือนตลอดทั้งปี ๕ การนําสัมป่อยรดศีรษะ เป็นการแก้เสนียดจัญไรในพิธีมงคลต่างๆ ๕ ประเพณีผูกเสี่ยว เป็นประเพณีที่ผูกให้คนสองคนนับถือและเป็น 9.เมื่อมีการสร้างเมือง/ กดิเมือง“ 9.ประเพณีสิบซะตาคน สืบซะตาบ้านและสิบซะตาเมือง เป็นการทําพิธี ต่ออายุ ๕.อาหารประเภทปลานึ่งมะนาว มีคุณค่าทางอาหาร ทางยาและ สมุนไพร «๓.การทําอาหารส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่ใส่กะทิหรือใส่มะนาว .๑๐. อาหารประเภทแกงแคไก่หรือแคหมู เป็นแกงที่ใส่ผักหลายชนิด มี คุณค่าทางโภชนาการ การทําเครื่องจักสาน การสานเสื่อและการเงียระไนพลอย
ประเพณี/วัฒนธรรม

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!