คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ถ้าครึ่งหนึ่งของจำนวนหนึ่งเป็นสองเท่าอีกจำนวนหนึ่งและ 4 เท่าของผลต่างของสองจำนวนเป็น 90 จงหาผลบวกของทั้งสองจำนวนนั้น

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!