คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ข้อ 2.2 อยากทราบว่าจะต้องอธิบายเหตุผลอะไรเข้ามาประกอบดีคะ?

สงมขวฆย คําถาม ตามหัว“ “6ซั ข้อต่อไปนี้ 5เทร) อย่างไร เค้าว่า (39 (3๐๓๐ 1. นักเรียนมีควา ามเข้าใจเกี่ย (2 คะแนน) ซ่. 2. 1ให้" โกเรียนบอกวิธี6 เอก น 3. สิ่งมีชีวิต 1ห0 มีส่วนล่ ว บก - มื (2 คะแนน) 2 4. สิ่งมีชีวิต ๐ฮ๒ห๐ มก ระ (2 คะแนน) เนจะสร้างสิ่งมีชีวิต ๐1๒1๐0. ถ้านักเรียนเป็นผู้ชํานาญก (2 คะแนน) « เซล ส๕= ๑ ต ล ซอ ที่มีสมบัติอย่ างไร เพราะเหตุ : จงอธิบาย ตึ. การไหลของน้าออกจากรูทัง 3 ให้กระป๋องตกลงจากที่สูงอย่างอิสระ + เทตุการณ์ในประเด็นต่อไปนี ในตอนแรกจะเป็ 2. ขณะที่กระป๋องตกลงมาอย่างอิสระ จะมีการไหลขอิง 1 5:<: 4 ซึ 8 1 ( ๕ซี อ2๐ๆจงร์ใจเลฉากระ๑ๆ11 5 เ
ความดันอากาศ กระป๋องน้ำเจาะรู แรงดันน้ำ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!