สังคมศึกษา

ใครมีหน้าที่ในการตรากฎหมาย ใช่รัฐสภาหรือเปล่าคะ หรือแค่ สส.หรือสว.เพียงอย่างเดียว

คำตอบ

การตรากฎหมายจะตราขึ้นโดยประชาชนและส่วไปยังตัวแทนหรือบุคคลที่เราเเลือกตั้ง
และเข้าไปในสภาเเละจะทำการตราก จะทำกลางตลากฏมายคือจะช่วยกันออกความคิดเห็นว่ากฎหมายนั้นสมควรไม่สมควรและส่งต่อไปที่นายกฯ รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจะยืดทำรัฐธรรมนูญส่งต่อพระมหากษัตริย์ร่มพับปาดับปาผิดไทยบังคับใช้ในวันต่อมา

แสดงความคิดเห็น