คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยง้าบ

จ ค 4 2 | [5 ยี่สืบเอ็ดไม่เท่ากับหกสิบสี | - | สธ ต | 6.สองเท่าของสิบแ อยกว่ายี่สิบห้า จ(ค5 5รบ | | 1 จิ๋ ซึ ว ท น | | ว จํานวนหนึ่งหารด้วยแปดมากกว่าสาม | น 4 ว.จานวนหนงชะ | ) 2 | ง่ - น 1 “ | 4๐๐ 4ฯ4 นวนจริงทุกจํานวนที่มีค่ามากกว่า 4 สค” จงเขียนกราฟแสดงจํานวนจริงทุกจํานวนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ -8 1้ 4.จงเขียนกราฟแสดงจํานวนจริงทุกจํานวนระหว่าง 5 และ 9 =---------- ซ ง, = 0, ฮ่ !, 1 1 9 5.จงเขียนกราฟแสดงจํานวนจริงทุกจํานวนที่มากกว่า -2 แต่น้อยกจ่าหรือเทากับ 2 สร 6.จงเขียนกราฟแสดงจํานวนจริงทุกจํานวนทิมากกว่าหรือเท่ากับ -8 แต่น้อยกว่า 2 สรครรรหรคคท 0, - 4, ซ่อ,ย. | ง เซ 1 เฉ ว.จงเขียนกราฟแสดงจํานวนจริงทุกจํานวนที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ-5 แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5
ด ซ่ ! ก 1 6. ถ้าสามเท่าของจํานวนเต็มบวกจํานวนหนึ่งมากกว่า 80 อยู่ ไม่ถึง เป็นจํานวนใดได้ข้าง " ?.จํานวนจํานวนหนึ่งรวมกับ 1 กบ 6 แลวยิงนอยกว่า 10 จงฑาว่าจํานวนดังกล่าว " เป็นจํานวนใดได้บ้าง 1) จํานวนนันเป็นจํานวนนับ ) ะ ' 2) จํานวนนันเป็นจํานวนเต็ม
ฑาของด้านกว้างอยู่ 4 เมตร ถ้าความยาวรอบรูปยาวไม่

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!