คณิตศาสตร์

ช่วยหน่อยค่ะ หาพื้นที่ผิวพีระมิด

: 3 พีระมิดตรงฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีด้านประกอบมุมฉากยาว 10 เซนติเมตรและ 32 เซนติเมตร สูง 12 เซนติเมตร จงหาพื้นที่ผิวของพีระมิด ร
พื้นที่ผิว พื้นที่ผิวพีระมิด พีระมิด

คำตอบ

อันนี้เพราะมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เลยมีผิวข้างอย่าง2ตามฐานนะคะ

ส่วนสูตรการหาพื้นที่ผิวก็ตามสูตรเลยนะคะ

แสดงความคิดเห็น