วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยทีค่ะ ขอร้องงง😭💗

ปริมาตร สนามไฟฟ้า ปริมาณสเกลาร์ พลังงาน อุณหภูมิ ความเร็ว ระยะทาง ความเร่ง < แรง ปริมาณเวกเตอร์ นําหนัก ความสูง .
ข้างอิง และวางวัตถุ ด, 8 และ 0 วางไว้ จู ตอ้างอิงไปยังตําแหน่งที่ต้องการ พร้อมเขียนลงในแบบบันทึก « กาหมดจคล6้างฮิง ภ ชร ดค “ง เซนตณิเมตร ไม้เมตร แบบบันทึกตําแหน่งของวัตถุ จุตอ้างอิง ระยะห่างจากจดอ้างอิง ( เซนติเมตร) ดําแหน่ง ค | ตําแหน่ง 8 | ตําแหน่ง ๐ |
๒ ” 8 กมู เ สแจพ[ไช 2กอยแหบยแษานนร อฮอณ์ ว ดหแทน๒ นบธรษท ว [ณิ ฮ อหแทบดนบรพหรนอนหลดษาะนน๒พ '9 1จงว[ละแหบรษานน บ๒รงห ว กินซ์ ธนแทบอนบเดหสนะนุหลดษาะนนษน '@ ง กว เหแทนด น "สะแหนบรษารนพ ง กณณส เมว นบ๒รงท ส [ฯ อแหบพนบเดสนขนหแสดษาะนนธน น4 5 8กละแพนบธนห แซ 7 งท ว[โณ ฮ ถนนหบดนบรดแสนชรบแนรสจะ ๒ รกแลขแพนนนาธบหณิ[ร ๒งะแลพนหูนร3สระ "ซู สณนแว เหแทเน» นบแ63 ' ง [น ว เหสเหนด นนธรษห ว [โต ลทแทบ๒นบแพหรี ปรกอ.(สะเหนบนทดบหติ ง แนนเหบดนบแพหรงยรบินจสระ ง กญู ส ดแหนด นนรรงห ขี ณิ ฒาเษ์ ง ถาแทบ๒ ว เหแหน๒ ส ฉะแหทบ๒ ว แหนด ว ฉแแทบ๒ ส แนทบ๒ ง ถนนทน๒ ส ถหแทน๒ ว ฉูแนแทบ๒ ง ดแหทบพ ส ฉแนทบ๒ ง ถุหแทบ๒ กิปูรบไนรุแเหนด ๒6แลทเหบ@ .อนแหลดษาพหสนะนแลบแรสระแพทก แบะบพรบนแกนนน 9! หรนชรบนลบแรสระบพลร ษนหบแนอ%กบ๒ | , น แด

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!