วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

1., ถ้านําสาร %« นนํา 350 กรัม ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส พบว่าได้สารละลายอะตัว องเอาสาร % ที่ไม่ละลายน๊าออกแล้วทําให้แห้ง 1! 21 กรัม สภาพละลายได้ของสาร % ในน้า 100 กรั ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส มีค่าเท่าใด ** และสาร % นักเรียนกลุ่มหนึ่งทดลองละ ลายเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่มีลักษณะเป็นก้อนในน้้า ที่ ที่อุณหภูมิ 20 อ เสซ่อเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ พบว่ามีสภาพละลายได้ 36 กรัม ในนํา 100 กรัม ถ้าปลี่ยนกอนต ดังต่อไปนี้ ง ดยมย «ฆ« จัฆ 4 0 การทดลองขุคที 1 ใช้เกลือโซเดียมคลอไรด์ที่เป็นผง แทนโซเดียมคลอไรด์ที่เป็นก้อน การทดลองชุดที 2 ใช้อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส แทนอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส คว แล แทนแนน น ว

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!