ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ please 🙏🏻

๐อเทต1อ1อ ไทอ ๐อทงอรลม่อท หทแท ข่ท@ ๐๐๓๑๕๐! 1๐๓ ๐ ไท6 ๐๑อ ๒แพ๑ ๐๑@ ๒แพด งอ๑ท5ร ใก ๒๓ล๐1ร-. | กาลสื่อ |อ85 อร์ 1งอพ อลเท่ร แอร0ในน้อทร ฟัร ขอลก โไแอ. หไทร! ล๒อน!อน? พุพอ!, 1 1 ไก ยู0ไหฎ %อ เผยท่ะ (พอน่ง เทนตํา ทลเตือ( ส1 รต่า00| - พพด่ฯอ 001 ทรฉอทไลท! อะเสกทร ฟัร รบทาหาอก| ใหนเท ลสู ปิลส * (อนทู) ก6 ล ทอพ ๐9ถาฏนไอ! - ต อใส่ 0ท6'5 ร0 รไอ - ลกย1? (นรอ) 1! โอ! ทอทาธเเท6 010|6๕1ร เสทผ่ แอรอลเซท. ร่อพ ลออน! ทอน, "0516? งปกล44 เ“5 (4๐) ปัพร ทอล6? พดแกัฑร (๓๐! ล(ฐบ) หกเป่า ทาท !ไไน่อ ๒แอป่า61 ร0 ศาษอ ฮทส์ | * (๓01! พลอท) ร0 เทบ6ท โห่. 1 7 (๓๐1 ๒@) 50 รถม.1* ล ฏิเดเกทล ไฮล๕ทอ ท | ๐๑ก ออ เท ข่า6 รอท00| ฏเลห เท งมทอ-. งปอพ, ฟิอรไอ| โทลปร 1ลภไลรบ่๐! | พลก1 10 ๒6 เท นําอ รต่า00| 018)/ 100! (8510 หทอ เท่!อ กิง@ '@ร๐!นอทร เอะ อน. 1 (๐๐@) - 2 (60๐ นแม 3 อ ๑ ๒ 4 (ร๓๐00 ๕==๓๕ 5 (ทอต่ธร22๓ ร๓รร )

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!