ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยครับว่าผมผิดตรงที่วงกลมด้วยดินสอช่วยผมแก้หน่อยนะครับ
2 play chess มี 2 คน
3 cook (ส่วนขยาย)
4 go shopping มี3คน
5 visit his grand parents มี 1 คน
6 go fishing มี 1 คน
7do gymrastics มี 1 คน
8 take a picture มี 1 คน
ผมรีบมากเลยครับ

1 5น > ข่เสหท เง5 ไพ ดูเค4 รุดคอกไป๓๒67ปณๆ วท ขบ เซ 860 อ แอ น หทรัพต โพ ป พคอห46จพ ปัฒิเท (การณ์ ฯ ไอ เรห ก 1ว. 6 (| ๑๑ กิเรพหล | 25 ปู (1 ปรณ์ 92๐๐ กิรเพหต่ต ใน พ๐๑๓๓ 9 9ฝด 4๐๑4 06 6ไพหว 1 ป ก ร เนท วโท ” อ เพอห1 1ไฟหย |๑๕ ๕๕ 16 [ส | -” ว ปปทมนเนภีรไนนต.โพร1 น๕ ไ« ก6ร แอกดพ พัดนด ห นหหๆ 1 1 -> 2 ห เลรได ไมทไหว ในร พวทคตๆง! % |"ย่2 ภูยเทท66ด | ต ศัณะ9 ภูบุหหลร1ลด ไนร1 2246 . - ” 0หน่2 ข่อจทนีวอแหทล86๕ ไผ1 นอง. พล เณๆ หต้แฟใดหนะไลร ไย่1 แอดในเลอ| | 1 [ไอ |หนยแพท0รร เซ 6ในปอ] ! 6 โว 1 .16 ข่อเทอ 0บทคร[16 14 เหอหที1ห | เสาซิ |, | บ วนหล9ไ6๑ 1 0 -- | 4 ไป ย ป เส 1ง | 00 » ฟูแพ ไม่6 0 ยไนค ด| ป ทาคตปก. 0 (บ ไห !, 1 ไน0 1161 5เตว 0 ว | 1ไน ได

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!