คณิตศาสตร์

ประมวลต้องการประมาณความสูงของต้นไม้โดยใช้เงา เขาวัดเงาของต้นไม้ได้ยาว10เมตร วัดเงาของตัวเองได้2.5เมตร ถ้าประมวลสูง1.80เมตร จงหาว่าต้นไม้สูงกี่เมตร ใครก็ได้หาคำตอบช่วยทีค่าา คณิตพื้นม.3

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ