คณิตศาสตร์

แยกตัวประกอบแบบนี้ถูกมั้ยคะ ม.3

ก5 00 8๐ = โป จฑ<ไ บ 1: 133 ร

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ